דלג על חיפוש
דלג על חיפוש
סגירה

ועדת אתיקה

תפקידי ועדת האתיקה של הפיזיותרפיה בישראל 

על פי ההגדרה  הסטנדרטית מקצוע צריך שיהיו לו: 

·        ידע ומומחיות – לדעת מה ולהתעדכן.  

·        אוסף מיומנויות, "ארגז כלים"-  לדעת איך ולבצע. 

·        התארגנות חברתית והכרה ציבורית - עמותה ו/או ארגון, רישוי בחוק. 

·        מחויבות לטובת הציבור - קוד אתי. 

·        שיפוט עצמאי - יכולת לפתור בעיות - אותן לא ניתן לפתור באמצעות "ארגז הכלים" - תוך הפעלת שיקול דעת ושיפוט עצמי ויכולת להסביר ולהצדיק את הפיתרון שנבחר 

 ועדת אתיקה עוסקת בקידום שני הסעיפים האחרונים. 

סוגיות אתיות משובצות בסיטואציות קליניות. מאחר ולכל מקצוע בריאות סיטואציות קליניות ייחודיות לו אזי גם הבעיות והדילמות האתיות ייחודיות לו (Guccione, 1980; Swisher, 2002). מקצוע הפיזיותרפיה נמצא בתהליך מתמשך של התקדמות, הן מבחינה מחקרית והן מבחינת מגוון הגישות והטכניקות הטיפוליות. ככל שמקצוע הפיזיותרפיה מתקדם, עצמאות הפיזיותרפיסט גדלה בנוגע לשיקול דעת וקבלת החלטות מקצועיות, האחריות עליו כבדה יותר והדילמות האתיות נהיות מורכבות יותר ((Swisher, 2002. הפיזיותרפיסט, כמטפל, מקבל החלטות מוסריות תוך כדי עבודה קלינית מודעת ומכוונת למטרה. שיקולים אתיים הם חלק בלתי נפרד מהחלטות הפיזיותרפיסט בעבודתו הקלינית והם מרכיב חשוב במקצועיותו (Professionalism) (Clawson, 1994; Jensen et al, 2000; Magistro, 1989; Richardson, 1999 ). 

הפיזיותרפיסט נידרש לשיקולים אתיים מושכלים גם בהיותו חלק ממערכת בריאות ארצית. הרפואה המודרנית נעשית יקרה בעולם כולו וגם בישראל. לחץ הביקוש לשירותי רפואה הולך וגובר, בעיקר בגלל העלייה בתוחלת החיים, ברמת החיים וברמת ציפיות האוכלוסייה ממערכת הבריאות. יחד עם זאת עולה מספר מקבלי השירות בשל קצב הילודה וריבוי האוכלוסייה בעקבות גלי העלייה. לעומת העלייה בביקוש לשירותי הבריאות הולכים ומצטמצמים המקורות התקציביים למימונם. מצב זה גורם לקושי לספק את השירותים ברמת הידע והטכנולוגיה לכל דורש. קובעי המדיניות מתמודדים עם פער זה במאמציהם לשמור על תפקוד נכון ושוויוני של המערכת לשביעות רצונם המרבית של מקבלי השירות (בן- נון, 2005). 

במחקר שבחן את התנהגותם המוסרית של הפיזיותרפיסטים בישראל, נמצא שהם מתנהגים בדרך אינטואיטיבית ואינם מסתמכים על תיאוריות, עקרונות או כללים מוסריים. הפיזיותרפיסטים תופסים בצורות שונות את מושג האתיקה והנושא כולו. גם התשתית המוסרית עליה, על פי דברי המרואיינים, הם מסתמכים בהחלטותיהם המוסריות שונה מאחד לשני (זילברשטיין, 2009).  

 

מתוך כך, שמה לה ועדת האתיקה למטרה לקדם תשתית אתית מקצועית אחידה לכל הפיזיותרפיסטים בישראל. 

 

תפקידי הועדה: 

1.     להביא למודעות והבנת כללי האתיקה המקצועית בקרב ציבור הפיזיותרפיסטים.  

2.     לקדם חשיבה והתנהגות אתית בקרב ציבור הפיזיותרפיסטים ולעודד שיח בנושא.

3.     להוות כתובת להתייעצות לפיזיותרפיסטים לקוחות ואחרים ולהגיב בנושאים הקשורים לאתיקה מקצועית

4.     לעדכן את הקוד האתי לפי רוח התקופה והתקדמות המקצוע בארץ ובעולם.

 

 

עבור לתוכן העמוד