the JIPTS

אודותינו - מידע כללי

מידע כללי – כתב עת העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל ISSN 2518-9646))

כתב העת לפיזיותרפיה של  העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל  (JIPTS) מהווה במה לקהל ציבור הפיזיותרפיסטים בישראל ונועד לחשוף את אנשי המקצוע לנעשה בארץ ובעולם בכל קשת תחומי המקצוע. המאמרים והכתבות המתפרסמים בכתב העת כוללים הצגת מחקרים מקוריים  שבוצעו בישראל ונועדו לקדם טיפול מבוסס ראיות, כמו גם עבודות המרכזות את הידע העדכני ביותר בנושאים הקשורים למניעה, טיפול, שיקום ושימור תפקודים בכל מעגל החיים, עם דגש על היבטים רלוונטיים במיוחד למערכת הבריאות בארץ.  כמו כן, כתב העת משמש במה לאנשי מקצוע לשיתוף ודיון עם עמיתיהם לגבי תפיסתם המקצועית, בעבודתם הקלינית והמחקרית. מתקבלים לפרסום בכתב העת הישראלי מאמרים וכתבות שלא פורסמו ולא מועמדים לפרסום במקום אחר, למעט תקציר או תזה.

מאמרים המתקבלים למערכת כתב העת עוברים תהליך שיפוט אנונימי על ידי שניים עד שלושה סוקרים כמו גם הערכה של חבר המערכת. תהליך הסקירה נועד לא רק לקבוע שהמאמרים עומדים בסטנדרטים של כתיבה מדעית וכי נושאיהם בעלי עניין לציבור הקוראים שלנו, אלא גם לסייע לכותבים להביאו לרמה נאותה.
 כתב העת מתפרסם באופן קבוע שלוש פעמים בשנה בחודשים: אפריל, אוגוסט ודצמבר.

 

תקצירי המאמרים באנגלית של כתב העת מופיעים במאגר האלקטרוני הבינלאומי CINHAL המתמחה בכתבי עת בתחום מקצועות הבריאות. כתב העת גם מופיע במאגר חיפה.

 

כתב העת הוא: OPEN ACCESS, דהיינו ניתן לקרוא אותו בפורמט האלקטרוני ללא עלות. כמו כן, פרסום מאמר/כתבה אינו כרוך בתשלום.

עבור לתוכן העמוד