the JIPTS

גיליון 2 כרך 22 כל המאמרים אוגוסט 2020

  תקציר אנגלית -הסדרה כמנוף לפיתוח ולקידום מקצוע הפיזיותרפיה
  מאמר מערכת
  התאמת מכשירי שיקום וניידות לאנשים עם מוגבלות ממושכת בקהילה: תיאור מקרה
  תקציר - התאמת מכשירי שיקום וניידות לאנשים עם מוגבלות ממושכת בקהילה: תיאור מקרה
  תקציר אנגלית - תקציר - התאמת מכשירי שיקום וניידות לאנשים עם מוגבלות ממושכת בקהילה: תיאור מקרה
  פגיעות שריר-שלד הקשורות לסביבת העבודה בקרב פיזיותרפיסטים
  תקציר - פגיעות שריר-שלד הקשורות לסביבת העבודה בקרב פיזיותרפיסטים
  תקציר אנגלית - פגיעות שריר-שלד הקשורות לסביבת העבודה בקרב פיזיותרפיסטים
  השפעתם של גירויים חשמליים באמצעות אלקטרודות שטח על כאב נוירופתי עקב סוכרת:
  תקציר - השפעתם של גירויים חשמליים באמצעות אלקטרודות שטח על כאב נוירופתי עקב סוכרת:
  תקציר אנגלית - השפעתם של גירויים חשמליים באמצעות אלקטרודות שטח על כאב נוירופתי עקב סוכרת:
  טיפול מבוסס ראיות בפיזיותרפיה - אילו סוגי מאמרים לחפש והיכן לאתר אותם?
  תקציר - טיפול מבוסס ראיות בפיזיותרפיה - אילו סוגי מאמרים לחפש והיכן לאתר אותם?
  תקציר אנגלית - טיפול מבוסס ראיות בפיזיותרפיה - אילו סוגי מאמרים לחפש והיכן לאתר אותם?
  סוגיות אתיות - חשש מטיפולי פיזיותרפיה - דילמה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה
  כלי מדידה והערכה - גרסה עברית של כלִי להערכה של חומרת דיכאון
  רואים עולם
  מדור ייעוץ סטטיסטי - מספרים מול נפלאות המחקר האפידמיולוגי
  גיליון שלם
  הסדרה כמנוף לפיתוח ולקידום מקצוע הפיזיותרפיה
  תקציר - הסדרה כמנוף לפיתוח ולקידום מקצוע הפיזיותרפיה
עבור לתוכן העמוד