the JIPTS

חדשות מהרשת

במדור חדשות מהרשת מתפרסמות המלצות לאתרים מקצועיים בעלי עניין לקהל הקוראים. האתרים עוסקים בתחומים מגוונים הקשורים למקצוע.


עורך המדור הוא פרופ' אלי כרמלי מסגל החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה.


קהל הקוראים מוזמן לשלוח למערכת כתב הצעות לאתרים שנראים להם מתאימים לפרסום בכתב העת.

הנחיות לתיאור אתר מופיעות בקישור זה

 

 

  חדשות מהרשת - כרך 16 גיליון 3, 2014
  חדשות מהרשת - כרך 16 גיליון 2, 2014
  חדשות מהרשת - כרך 16 גיליון 1, 2014
  חדשות מהרשת - כרך 15 גיליון 3, 2013
  חדשות מהרשת - כרך 15 גיליון 2, 2013
  חדשות מהרשת - כרך 15 גיליון 1, 2013
  חדשות מהרשת - כרך 14 גיליון 3, 2012
  חדשות מהרשת - כרך 14 גיליון 2, 2012
  חדשות מהרשת - כרך 14 גיליון 1, 2012
  חדשות מהרשת - כרך 13 גיליון 3, 2011
  חדשות מהרשת - כרך 13 גיליון 2, 2011
  חדשות מהרשת - כרך 13 גיליון 1, 2011
  חדשות מהרשת - כרך 12 גיליון 3, 2010
  חדשות מהרשת - כרך 12 גיליון 2, 2010
  חדשות מהרשת - כרך 12 גיליון 1, 2010
  חדשות מהרשת - כרך 11 גיליון 3, 2009
  חדשות מהרשת - כרך 11 גיליון 2, 2009
  חדשות מהרשת - כרך 11 גיליון 1, 2009
  חדשות מהרשת - כרך 10 גיליו ן3, 2008
  חדשות מהרשת - כרך 10 גיליון 2, 2008
  חדשות מהרשת - כרך 10 גיליון 1, 2008
עבור לתוכן העמוד