the JIPTS

רשימת

המדור 'רואים עולם' מיועד להנגיש לקהל הקוראים תקצירי מאמרים שפורסמו בספרות המקצועית העולמית בתחום הפיזיותרפיה ובתחומים רלוונטיים למקצוע. ניתנת קדימות לפרסום תקצירי מאמרים של פיזיותרפיסטים ישראלים.


פרסום תקציר מותנה בקבלת אישור של המחבר הראשי של המאמר ושל ההוצאה לאור בעלת זכויות היוצרים על המאמר.

 


קוראי כתב העת מוזמנים לשלוח למערכת תקצירי מאמרים שנראים להם מתאימים לפרסום.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד