the JIPTS

תוכן עניינים כרך 10 גיליון 3

תוכן עניינים כרך 10 גיליון 3

 

 

דבר העורכת

יוכבד לויפר

מאמר מלא

 

 

 

תאור מקרה

הצלחת טיפול נשימתי באמצעות "Salin lavage" בפגה מונשמת / רייבמן ליאת, דליה נתן, מרכס ירון, לויפר יוכבד

תקציר עברית / תקציר אנגלית  / מאמר מלא

 

 

 

רשימת סוקרים

 

 

 

מאמר מחקרי

שיקום פיזי קצר מועד משפר את יכולת ההליכה בחולי טרשת נפוצה / אלון קלרון, סיגל לירז-זלצמן, דליה ניצני, ענת אחירון

תקציר עברית / תקציר אנגלית  / מאמר מלא

 

 

חדשות מהאינטרנט

שירי קרטין

מאמר מלא

 

 

 

ממדף הספרים

יוספה דנצינגר

מאמר מלא

 

 

 

מאמר מחקרי

המצאות, גורמי סיכון ודרכי המניעה של מחלות שריר - שלד הקשורות בעיסוק בקרב הפיזיותרפיסטים בישראל / ויטלי רוזנפלד, יוסף ריבק, יוספה דנצינגר, אלי כרמלי

תקציר עברית / תקציר אנגלית  / מאמר מלא 

 

 

 

מאמר מחקרי

השימוש במדדי אבחנה לצורך קבלת החלטות קליניות בפיזיותרפיה / אלון רבין

תקציר עברית / תקציר אנגלית  / מאמר מלא

 

 

 

 

 <<לגיליון הקודם   לגיליון הבא >>
 

עבור לתוכן העמוד