the JIPTS

תוכן העניינים כרך 11 גיליון 1

 תוכן העניינים כרך 11 גיליון 1

 

 

דבר העורכת

יוכבד לויפר

מאמר מלא

 

 

 

מאמר מחקרי

השוואה בין השפעת תרגול בקבוצת פיזיותרפיה לבין השפעת אימון הליכה / לביא-ניסן ליאת ואלי כרמלי

תקציר עברית / תקציר אנגלית  / מאמר מלא 

 

 

ממדף הספרים

יוספה דנצינגר

מאמר מלא

 

 

קוראים ומגיבים

ישראל זבולון  - מאמר מלא

אלון רבין - מאמר מלא

 

 

מאמר מחקרי

למידה מוטורית של מטלת שליטה יציבתית אצל חיילים עם נקע בקרסול / נירית רותם-לרר, סא"ל זהר רונן, סרן אילנית רוזנברג, סרן גיורא האיוטין

תקציר עברית / תקציר אנגלית  / מאמר מלא

 

 

חדשות מהאינטרנט

שירי קרטין

מאמר מלא

 

 

רואים עולם

  • שיקום מהירות הליכה לאחר אירוע מוחי: סקירה ביקורתית של גישות שונות להתערבות / רות דיקשטיין
  • תקציר עברית
  •  
  •  
  • השפעת Methylphenidate (ריטלין) על בקרת שיווי משקל בעמידה (Postural stability) בזמן משימה בודדת ובזמן משימה הדורשת חלוקת קשב בילדים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות - מחקר בקרה אקראי כפול סמויות / טליה יעקובי-פולישוק, זמיר שורר, איציק מלצר
  • תקציר עברית
  •  
  •  
  • גרסה משופרת של כלי הערכת כאב לילדים עם קשיי תקשורת (ה- NCCPC-R) מותאמת למבוגרים עם לקות קוגניטיבית התפתחותית: רגישות לכאב ותאימות פנימית / מאיר לוטן, אליזבט ליונגרן, טום באקר יוהנסן, רותי דפרין, חגי פיק, ליב-אינגר סטרנד
  • תקציר עברית

 

פסקאות נבחרות מחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

 

 

 

 <<לגיליון הקודם   לגיליון הבא >>

עבור לתוכן העמוד