the JIPTS

תוכן עניינים כרך 12 גיליון 1

תוכן עיניינים כרך 12 גיליון 1

דבר העורכת
יוכבד לויפר
מאמר מלא


מאמר

השפעת תרגול על החזר הלימפתי בגף העליון של שורדות סרטן השד - עדכון / גיליאן ברכה
תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא


 

מאמר

הרגלי קריאה של סטודנטים לפיזיותרפיה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון / תמר יעקב, פרידה שור
תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא


ממדף הספרים
Kinesiology of the Musculskeketal System: Foundations for Rehabilitati / מיה קלה-בנצור

מאמר מלא


 

מאמר

שריר הסרעפת - הוא לא רק שריר נשימה / אלי כרמלי, עינת קודש, מירי מאור
תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא


רואים עולם

 • - מדדים בשלב המוקדם לאחר הניתוח מנבאים תוצאות שנה ושנתיים לאחר ניתוח חד צדדי להחלפת הברך: חשיבות חיזוק הרגל הנגדית / Zeni J.A. Jr., Snyder-Mackler L.
  תקציר עברית 
 •  
 • - תרגול התנגדות מדורג משפר שליטת גלוקוזה בדם במטופלים עם סכרת מסוג 2: סקירת ספרות / Irvine C., Taylor N.F.
  תקציר עברית  
 •  
 • - גירוי סנסורי בעור באמצעות זרמים חשמליים בשילוב עם אימון מכוון מטרה משפר תפקוד גפה תחתונה במטופלים / Ng S.S., Hui-Chan C.W.
  תקציר עברית 
 •  
 • - תרגול על הליכון או הליכה בשטח פתוח? ניסוי אקראי מבוקר להשוואת יעילות שתי תכניות של תרגול הליכה לאחר אירוע מוחי / Langhammer B., Stanghelle J.K.
  תקציר עברית


חדשות מהאינטרנט
שגיב פרל

מאמר מלא

 


 

 <<לגיליון הקודם   לגיליון הבא >>

עבור לתוכן העמוד