the JIPTS

תוכן עניינים כרך 15 גיליון 3

תוכן עניינים כרך 15 גיליון 3

 

דבר העורכת
ד"ר תמר יעקב

מאמר מלא

 

מאמר מחקרי
בחינת הגורמים המשפיעים על נכונות פיזיותרפיסטים לבצע טיפול קבוצתי בכלל ובקשישים בפרט / דבורה דדי, פרלה ורנר

תקציר עברית / תקציר אנגלית  / מאמר מלא

 

 

מאמר מחקרי
פיקוח ובקרה על שירותי הפיזיותרפיה בישראל מנקודת מבטם של המנהלים הארציים של שירותי הפיזיותרפיה / תמר יעקב, יוגב גרמה, רננה פטנה, אילה פרג

תקציר עברית / תקציר אנגלית  / מאמר מלא

 

 

נקודת מבט
האם ניתן ללמוד אתיקה מצפייה בטלוויזיה? שימוש בתכניות טלוויזיה להוראת אתיקה בפיזיותרפיה / זהבה דוידוב

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא 

 

 

מאמר מתורגם
פיזיותרפיסטים המפנים מטופלים לרופאים: סקירת תיאורי מקרים וסדרות מקרים

תקציר עברית  / מאמר מלא

 

 

מדור ייעוץ סטטיסטי
"כל כך הרבה עצים יש בעולם, אז תחת איזה עץ לשבת?"
עורכת, מיכל כץ-לוירר

מאמר מלא

 

 

מדור חדשות מהאינטרנט
עורך, אלי כרמלי

מאמר מלא

 

 

מדור רואים עולם
עורכת, מיכל אהרונוביץ'

מאמר מלא

 

 

רשימת סוקרים

לרשימת הסוקרים לשנת 2013

 

 

 

<<לגיליון הקודם לגיליון הבא >>

עבור לתוכן העמוד