the JIPTS

תוכן עניינים כרך 25 גיליון 3

מאמר מערכת
שעתנו הקשה אבל גם שעתנו היפה
פרופ' יוכבד לויפר BSc, DSc

חינוך בפיזיותרפיה
התאמה תרבותית, תרגום לעברית ובדיקת המהימנות של שאלון להערכת תוכנית הלימודים בפיזיותרפיה על ידי בוגרים
תמר יעקב  ,PT, MPH, PhDאופירה איינשטיין  ,PT, PhDסילבי פרנקל-טולדו  PT, PhD

מאמרי מחקר מהספרות הבינלאומית
השוואת החומרה של תסמונת רט בין נבדקות מאיטליה לנבדקות מישראל
אלברטו רומנו  ,BA, MScמאיר לוטן  ,BPT, PH.Dרוזה אנג'לה פאביו PhD

כנס הפיזיותרפיה הבינלאומי (TPCW) שנערך בדובאי, מאי 2023
רשמים מהכנס
ד"ר הדס אופק BPT, Ph.D

תקצירי עבודות של פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטיות מישראל שהוצגו בכנס
עורכת: פרופ' (אמריטה) יוכבד (יוכי) לויפר  BSc, DSc

ניירות עמדה בפיזיותרפיה
תכנים מומלצים בהתנסות נשימתית
כתבה את המבוא: אלאונורה קרוגמן, MScPT
כתבו את נייר העמדה: ערן לינגו,  ,BPTחגי שקולניק, BPT


רואים עולם
ערכה את המדור: סמדר פלג  BPT, PhD


מדור כלי מדידה והערכה
SNAQ)  Short Nutritional Assessment Questionnaire) - כלִי לאיתור הסיכון לתת-תזונה
רועי נצר  ,BPTד"ר מיכל אלבוים-גביזון BPT, PhD


מדור אתיקה
כשהפוליטי זולג למכון
ירון טלינגר, BPT, MA

לעמוד התוכן באנגלית: Table of Contents Volume 25 issue 3 - לחצו כאן 

להורדת הגיליון השלם בגרסת PDF לחצו כאן

כתב העת מתפרסם באופן קבוע שלוש פעמים בשנה בחודשים: אפריל, אוגוסט ודצמבר.
עבור לתוכן העמוד