the JIPTS

תוכן עניינים כרך 25 גיליון 2

מאמר מערכת

"אינני בוכה אף פעם... אז למה אמא, למה..."    

פרופ' (אמריטה) יוכבד לויפר BSc ,DSc

מאמר מלא 
 

מבט על מנקודת ראות מקצועית              

האכלה צידית מוגבהת של פגים      

גליה אבירם BPT,יוכבד (יוכי) לויפר D.Sc

תקציר עברית /  English abstract /  מאמר מלא 
 

מאמר מחקרי           

"שחקן פצוע הוא כמו ציפור שלא יכולה לעוף"

זיהוי גורמים מקדמים ומעכבים לבניית תוכנית למניעת פציעות ספורט המותאמת לקבוצת כדורגל מקצוענית                 

מעיין ברסלר BPT, MSc אברט וורהאכן  PhD  
תקציר עברית /  English abstract /  מאמר מלא 
 

 

רואים עולם

ערכה את המדור: ד"ר סמדר פלג BPT, PhD

מאמר מלא 
 

ניירות עמדה בפיזיותרפיה

עקרונות לפרסום ושיווק ראויים בפיזיותרפיה     

נואית ענבר BPT, PhD יירון טלינגרBPT, MA 

מאמר מלא 
 

מדור כלי מדידה והערכה

כלי להערכת המוכנות הקלינית, העמדות והידע הבסיסי של מטפלים בקשר למטופלים המשתייכים לקהילה הגאה    

רועי קליין BPT ,מיכל אלבוים-גביזון BPT, PhD

מאמר מלא 
 

מדור אתיקה

מ”אוורור” לגיטימי לאקלים אתי בעייתי - היכן עובר הגבול? 

ליהי צור דברת  BPT, MHA    
מאמר מלא 
 

Table of contents Volume 25 issue 2: לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד