the JIPTS

כתיבת תיאור אתר

קהל הקוראים מוזמן לשלוח למערכת כתב הצעות לאתרים שנראים להם מתאימים לפרסום בכתב העת לפי הקריטריונים הבאים:

 

 

שם ומקום עבודה של הממליץ:

שם האתר:

כתובת האתר ברשת:

מטרת האתר:

המידע אותו מספק האתר:


מקור המידע:


נגישות האתר: (מבחינה לשונית)


תרומת האתר: (דגש על מקצוע הפיזיותרפיה)


 

עבור לתוכן העמוד