the JIPTS

מודל מובנה לסיוע ביישום עקרונות הלמידה המוטורית בפיזיותרפיה 17-2

 מודל מובנה לסיוע ביישום עקרונות הלמידה המוטורית בפיזיותרפיה
ד"ר מיכל כפרי, ד"ר אסנת עטון עיני

 

החוג לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,אוניברסיטת חיפה

 
 

תקציר


תחום הלמידה המוטורית מבוסס על גוף ידע מחקרי נרחב, אשר נבנה על מחקר הפלסטיות המוחית, על מחקר במדעי ההתנהגות ועל מחקר בשיקום מערכת התנועה.  על אף הידע הרב שהצטבר בתחום, שילוב מלא ושיטתי של עקרונות הלמידה המוטורית בתהליכי החשיבה הקלינית בפיזיותרפיה הוא משימה מורכבת. האתגר הטמון ביישום מלא ואפקטיבי של עקרונות הלמידה המוטורית מאיר את הצורך במציאת אמצעים ל"תרגום הידע", שיוכלו לגשר על הפער הקיים בין הידע המחקרי המצטבר ליישומו הקליני. במאמר זה יוצג מודל המסייע  לקלינאי, הבקיא בידע מתחום הלמידה המוטורית, לבנות תהליך חשיבה שיטתי ליצירת תרגול אפקטיבי המבוסס על למידה מוטורית. המודל מורכב משלושה מרכיבי מפתח: בחירה וזיהוי של המיומנות הנלמדת ומאפייני הלומד,  תכנון התרגול ביחס למשתני הלמידה והערכת הלמידה. כל מרכיב מפתח מורכב מכמה רכיבים שיקבעו את מערך התרגול ואת הערכתו. המודל מתווה את סכמת הפעולה ואת רשימת הרכיבים אליהם הקלינאי צריך להתייחס.  כל רכיב מסתעף לאפשרויות בחירה שיש להתאימן למאפייני המיומנות והפרט. המודל המוצע מאפשר לארגן ידע קיים במערך אינטגרטיבי ושיטתי המכוון לקדם תהליך למידה אופטימלי.


מילות מפתח: למידה מוטורית, תרגום ידע, פיזיותרפיה 
motor learning, neural plasticity, knowledge translation, gait, hemiparesis.

עבור לתוכן העמוד