the JIPTS

שימוש במודל מנחה ליישום עקרונות הלמידה המוטורית לשם שיפור מיומנויות הניידות אצל אישה לאחר אירוע מוחי - תיאור מקרה 17-2

 שימוש במודל מנחה ליישום עקרונות הלמידה המוטורית לשם שיפור מיומנויות הניידות אצל אישה לאחר אירוע מוחי - תיאור מקרה
יעל קצוני ומיכל כפרי

 

החוג לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

 
 

עבודה זו נעשתה כפרויקט במסגרת לימודי תואר שני בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה ובהנחייתה של ד"ר מיכל כפרי.

 

תקציר:תרגול המבוסס על עקרונות הלמידה המוטורית נמצא יעיל בשיקום של תפקוד מוטורי.כחלק מתהליך תרגום הידע בתחום זה לטיפול הפיזיותרפי פותח מודל ליישום עקרונות הלמידה המוטורית בפיזיותרפיה.המטרה של תיאור המקרה הזה היא להדגים את השימוש במודל בטיפול המכוון ללמידה של מיומנויות ניידות אצל אישה בת 37 עם המיפרזיס שמאלי בשלב הכרוני, לאחר אירוע מוחי, שמתגוררת בקהילה. תיאור המקרה מציג את תהליך היישום של כלל מרכיבי המודל, כולל אפיון של המיומנות ושל מאפייני המבצעת ביחס למיומנות הנבחרת ,תכנון הטיפול ותכנון הערכת הלמידה. על בסיס מדדי התוצאה הנסמכים על כלי מדידה תקפים ומהימנים, תועד לאורך תקופת הטיפול שיפור בעל משמעות קלינית בכל מדדי הניידות. כמו כן המטופלת דיווחה על שיפור בהשתתפות בביצוע מטלות הבית.
המאמר מתייחס לתובנות שעלו מתוך היישום בפועל של המודל.


 

מילות מפתח: למידה מוטורית, פלסטיות מוחית, תרגום ידע, הליכה, חולשת צד, אירוע מוחי

עבור לתוכן העמוד