the JIPTS

ריצה יחפה לעומת ריצה בנעליים: האם ישנן לכך משמעויות קליניות? 17-1

ריצה יחפה לעומת ריצה בנעליים: האם ישנן לכך משמעויות קליניות?

יונתן קפלן, יהושע בראון

 

 

תקציר


מבוא:

על אף ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בנעלי הריצה המודרניות, נפצעים בכל שנה  כ- 79% מקרב הרצים. ריצה יחפה אינה רעיון חדש, ולמרות זאת, מעטים יחסית בוחרים לעסוק בריצה יחפה דרך קבע. למרות יתרונותיה של ריצה מסוג קיימים בה גם סיכונים פוטנציאליים.

 

מטרות:

לבחון את הידע בנוגע לריצה יחפה וריצה בנעלים מינימליסטיות, לעומת ריצה בנעלי ספורט, ואת ההשלכות הקליניות על הפיזיותרפיסט המייעץ.

 

שיטה:

נערכה סקירת ספרות במאגרי מידע אלקטרוניים, כגון CINAHL, EMBASE, PubMed, Cochrane, MEDLINE  (בטווח השנים  1994  –  אוגוסט 2014) , באמצעות מילות החיפוש: "ריצה יחפה", "ביומכאניקה וריצה יחפה", "ריצה יחפה מול ריצה בנעליים"

 

תוצאות:

32  מאמרים נמצאו רלוונטיים לנושא, רובם חוות-דעת, מחקרים ביומכאניים וקינמטיים.

 

מסקנות:

ישנם הבדלים של ממש בין ריצה יחפה לריצה בנעליים בנשיאת המשקל ובפרמטרים ביומכאניים נוספים. אף על פי שאין ראיות המאשרות או המפריכות ביצועים משופרים והפחתה בפציעות בקרב רצים יחפים, רבים מחסרונותיה הנתפסים של הריצה היחפה אינם נתמכים על-ידי הספרות. יחד עם זאת, נראה כי ריצה יחפה עשויה להיות שיטת אימון מקובלת בעבור ספורטאים ומאמנים וכן עשויה למזער את הסיכונים לפציעה.

 

מילות מפתח:

ריצה יחפה; ביומכאניקה; נעלים מינימליסטיות; ריצה בנעליים
 

עבור לתוכן העמוד