the JIPTS

16-3 פרסום חוזר של מאמר מעיתון הרפואה

גישה ישירה בפיזיותרפיה / אילה פרג, איל יעקבסון, ארנון אפק

 

 

תקציר
המטרות במאמרנו הן לסקור את הספרות המקצועית והמדעית בנושא גישה ישירה לפיזיותרפיה, המכונה גם "הפניה עצמית", וללמוד מהנעשה במדינות שבהן קיימת גישה ישירה, כדי ליצור בסיס רעיוני–מדעי ליישום הגישה בישראל. אנו מביאים בסקירתנו מימצאי עבודות שנבדקה בהן השפעת הגישה הישירה על מערכת הבריאות מבחינת עלות–תועלת, מציגים את היתרונות והאתגרים, ופורסים בפני הקוראים את ראיית בעלי העניין העיקריים: הרופאים, הפיזיותרפיסטים והמטופלים.

 

מילות מפתח: גישה ישירה; הפניה עצמית; פיזיותרפיה; הפניית רופא; מערכת שלד־שריר

עבור לתוכן העמוד