the JIPTS

16-2 סימני מתיחה ( Striae distensae) - האם הם מסמנים דבר מה מעבר למתיחה עורית?

סימני מתיחה (Striae distensae) - האם הם מסמנים דבר מה מעבר למתיחה עורית? / הילה שריג בהט

 

תקציר


רקע: סטריאה דיסטנסה Striae distensae (SD), ובשמה העממי: "סימני מתיחה", הם סימנים שכיחים מאוד בעור שמקורם עדיין אינו ברור. סימנים אלה מופיעים תחילה כקווים אדמדמים, המתבהרים בהדרגה עד לקבלת גוון בהיר מצבע העור הדומה לפסי צלקת. סימני המתיחה שכיחים בקרב נשים הרות ומתבגרים אך לרוב הם אינם זוכים להתייחסות רפואית מיוחדת. סקירת הספרות הזאת נערכה בעקבות כמה מקרים קליניים שבהם האזור הסימפטומטי (כאבי גב וברכיים) היה מושפע מסימני מתיחה.

 

מטרות: 1. להבין את מהות תופעת ה- SD ואת הגורמים להופעת הסימנים בעור; 2. לגלות אם הספרות מצביעה על קשר בין SD לסימפטומים מוסקולוסקלטליים.

שיטה: נערך חיפוש מובנה במאגרי מידע רפואיים. נסקרו מנגנונים אפשריים הגורמים לסימני המתיחה, הפרעות מטבוליות קשורות וחילוקי דעות בספרות לגבי התהליכים הנלווים.

 

תוצאות: הממצאים המחקריים הזמינים היום מצביעים על שילוב של מנגנונים מכאניים וסיסטמיים, למשל קפיצות צמיחה וחוסר איזון הורמונאלי, הגורמים לתופעה. נמצא כי טיפול ממושך בסטרואידים מהווה אף הוא גורם התורם להופעת סימנים אלו בעור.

דיון: הועלו הצעות לגבי השלכות קליניות ומבחנים גופניים אפשריים עבור מקרים מוסקולוסקלטליים שבהם מופיעים סימני מתיחה באזור הסימפטומים, ונידונו קשרים אפשריים ודרכי הטיפול בהם.

 

המסקנות  מן הסקירה:
• סימני מתיחה, ובשמם הרפואי: Striae distensae, הם קווים דמויי צלקת השכיחים מאוד בקרב נשים הרות ובקרב מתבגרים בקפיצת גדילה.
• הראיות המחקריות הזמינות היום מצביעות כנראה על שילוב של מנגנונים מכאניים וסיסטמיים הגורמים לתופעה, למשל צמיחה וחוסר איזון הורמונלי. טיפול ממושך בסטרואידים מהווה אף הוא גורם התורם להופעתם של הסימנים הללו בעור.
• בבדיקת מטופל הסובל מכאבים באזור המדגים גם סימני מתיחה מוצע בזאת לברר את ההיסטוריה לגבי גורמים תורמים (קפיצת צמיחה, נטייה גנטית, הפרעות הורמונאליות או טיפול סטרואידי), ולערוך מבחנים גופניים הבודקים שינוים ברקמות החיבור והשריר, כגון  Beighton test להיפר-מוביליות ו- Thomas test לקיצור שרירי.

 

מילות מפתח: סימני מתיחה, Striae distensae, כאבי גב, מתבגרים, הפרעות מוסקולוסקלטליות.
 

עבור לתוכן העמוד