the JIPTS

16-1 בדיקת מהימנותו ותוקפו של ה- Modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire

בדיקת מהימנותו ותוקפו של ה- Modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire בערבית ישראלית מדוברת / באדרה אבו אלהיג'ה-נעאמנה,  יוכבד לויפר

 

 

תקציר

 

מטרה:

מטרת המחקר הייתה לבחון את מהימנותו ותוקפו של ה-Modified Oswestry Low Back Pain Disability -Questionnaire(MOSW), בערבית ישראלית מדוברת, בקרב מבוגרים דוברי ערבית בגילאי 18- 72 הסובלים מכאב גב תחתון.

 

שיטות:

במחקר השתתפו 111 גברים ונשים מקרב האוכלוסייה הערבית בצפון ישראל אשר הופנו למכוני הפיזיותרפיה של שירותי בריאות כללית לטיפול בכאב גב תחתון אקוטי (43%) וכרוני (57%). שאלון ה- MOSW תורגם לערבית תוך כדי התאמה תרבותית, ותורגם חזרה למקור לשם בדיקת איכות התרגום. המשתתפים מילאו את השאלונים שלהלן בערבית: שאלון נתונים סוציו-דמוגרפיים, Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ),Short-Form Health Survey (SF-36)וה-MOSW. נוסף על כך הם התבקשו לאמודאת כאבם על פי Visual Analogue Scale (VAS).

 

תוצאות: נמצאו מהימנות פנימית גבוהה (Cronbach's α 0.89) ומהימנות כיציבות (מבחן חוזר) גבוהה (ICC (1,1) מעל 0.90)לשאלון ה-MOSW המתורגם לערבית. נמצא מתאם חיובי מובהק בין שאלון ה- MOSWובין שאלון ה- FABQ, כלומר נבדקים הנמנעים מפעילות פיזית או מעבודתם בגלל פחד מכאב הם בעלי מוגבלות תפקודית גבוהה יותר. נוסף על כך, נמצא מתאם חיובי  מובהק בין ה- MOSWלגיל ולהערכת הכאב על פי סולם VAS, ומתאם שלילי בין ה-MOSWלמרכיב התפקוד הפיזיקלי בשאלון ה-  SF-36.

 

מסקנות מדעיות ויישומיות:המחקר תומך בשימוש בכלי ההערכה  MOSW בקרב חולים עםכאב גב תחתון דוברי ערבית. ממצאי המחקר מצביעים על יכולתו של MOSW לספק מידע מהימן ותקף על תפקודי היומיום של חולים עםכאב גב תחתון.

 

מילות מפתח: כאב גב תחתון, מהימנות, תוקף, מוגבלות תפקודית, ערבית

עבור לתוכן העמוד