the JIPTS

16-1 מהם לימודי המוגבלות – וכיצד הם קשורים לפיזיותרפיה?

מהם לימודי המוגבלות - וכיצד הם קשורים לפיזיותרפיה / ד"ר חנה ויטלסון 

 

 

תקציר


לימודי המוגבלות  (Disability Studies ) הם תחום מתפתח של ידע ופעילות בתחומים לפיזיותרפיה. הסקירה המובאת כאן נועדה להציג עולם מושגים המשיק לעולם המושגים של הפיזיותרפיה, אך שונה ממנו, והיא פרי עבודתה של קבוצת מחקר בנושא לימודי המוגבלות שפעלה במכון ון ליר בשנים  2008 – 2012  .

 

לימודי המוגבלות קוראים תיגר על מוסכמות, כמו נורמה ונכות, ולכן הם מסתייגים מן הגישה השיקומית למוגבלות. הם מתנגדים במיוחד לכוח של הרפואה להגדיר מהו תקין ומהו חריג, ולמאמץ השיקומי ל"נרמל" את גופם ואת תפקודם של "החריגים".

 

על פי הפיזיותרפיה, הזירה העיקרית שבה יש לחולל שינוי היא גופו של מקבל השירות. על פי לימודי המוגבלות, הזירה העיקרית היא החברה. על פי גישתם, חשוב יותר

לדאוג לנגישות פיזית וחברתית של הסביבה בעבור האנשים מאשר "לשקם" את יכולת ההליכה של אדם זה או אחר.

 

שיטת הסיווג  International classification of functioning, disability and health (ICF), שפרסם ארגון הבריאות העולמי  בשנת 2001,  יוצרת שפה משותפת המקרבת בין עולם המושגים של לימודי המוגבלות לזה של הפיזיותרפיה והמזמנת הפריה הדדית. צורת החשיבה של לימודי המוגבלות עשויה לתרום לחשיבה של הפיזיותרפיסטים, לעשייה הקלינית היומיומית ולהרחבת עולמם המקצועי.

 

מילות מפתח: לימודי המוגבלות, פיזיותרפיה , חינוך, מדיניות

עבור לתוכן העמוד