the JIPTS

10-1 הצורך ההצדקה וההנחיות לכתיבת תיאורי מקרה

הצורך ההצדקה וההנחיות לכתיבת תיאורי מקרה.

 

 

תקציר:


חשיבותם של תיאורי המקרים בספרות המקצועית הרפואית עלתה בשנים האחרונות והם תופסים מקום של כבוד בחלק גדול מכתבי העת המקצועיים. תיאורי מקרה הם דרך ייחודית ליצירת קשר ולהחלפת ידע וניסיון קליני בין עמיתים למקצוע. כל מקרה מתאים לפרסום באם הוא מוסיף מידע לידע הקיים בספרות המקצועית. כל פיזיותרפיסט צריך להיות מסוגל לכתוב תיאור מקרה ברמה המתאימה לפרסום. מוצע לתאר את פרטי המטופל, ההתערבות הטיפולית והתוצאים לפי מודל ה- International Classification of Function and Health (ICF). 

 

מטרת המאמר: הנוכחי להציג את תרומתם המקצועית של תיאורי מקרים ותדריך לכתיבתם. תיערך סקירת ספרות ויוצג התדריך למחברים לכתיבת תיאורי מקרה לפי כתב העת  Physical Therapy

 


 

עבור לתוכן העמוד