the JIPTS

10-1 מהימנות ותוקף של כלי הערכה לבדיקת יכולת תפקודית יומיומית – בֵּיתִ"י

מהימנות ותוקף של כלי הערכה לבדיקת יכולת תפקודית יומיומית – בֵּיתִ"י

 

תקציר: 

 
רקע: שיפור היכולת התפקודית הינו מטרה עיקרית בטיפולי הפיזיותרפיה. במאמר מוצג כלי הערכה למדידת התפקוד שפותח עבור פיזיותרפיסטים העובדים ב"יחידות להמשך טיפול" ומטפלים במטופל בביתו או במכוני השיקום בקהילה. הכלי החדש נקרא: "בֵּיתִ"י -  בדיקת יכולת תפקודית יומיומית", והוא בודק בהרחבה ניעות במיטה, מעברים ממיטה ומכסא, וניידות בתוך ומחוץ למבנה.


מטרה המחקר: לבדוק את התקפות והמהימנות של כלי הבדיקה ה" בֵּיתִ"י ".


שיטות: השתתפו 101 נבדקים מבוגרים בגיל ממוצע של  68.5 שנה עם אבחנות של  CVA, פרקינסון, טרשת נפוצה או משברים בגף התחתון. כל מטופל נבדק בשתי נקודות זמן: בקבלה לשיקום ובשחרור מהטיפול השיקומי. הבדיקה נעשתה באמצעות ארבעה כלי הערכה: א.; Functional Independence Measure – (FIM)     ב. ;Berg Balance Scale – (BBS)   ג.  ; Timed Get Up & Go Test (TGUGT)ו- ד  בֵּיתִ"י.


תוצאות: בדיקת מהימנות כעקביות פנימית נמצאה גבוהה (אלפא של קרונבך כולל = 0.97). בבדיקת תוקף מבנה באמצעות בחינת הקשר (מיתאם פירסון)  נמצא קשר חיובי חזק ומובהק, בין ציון בֵּיתִ"י לבין ציוני FIM בקבלה ובשחרור מהטיפול (מתאמי פירסון  =0.81 ו-0.86 בהתאמה) ובין ציון בֵּיתִ"י לבין ציוני  BBS   בקבלה ובשחרור מהטיפול (מתאמי פירסון =0.85   ו-0.86 בהתאמה).


מסקנות: למבחן " בֵּיתִ"י " מהימנות ותקפות גבוהים. המבחן נמצא מתאים להערכת מבוגרים עם אבחנות רפואיות וקשיים תפקודיים שונים. הבֵּיתִ"י דומה לכלי הערכה בהם משתמשים  במהלך אשפוז  ולכן מאפשר שפה משותפת ומעקב רציף אחר תפקוד המטופל בין בית החולים השיקומי והקהילה. משך הבדיקה באמצעות הכלי קצר והוא מתאים  לשימוש על ידי הפיזיותרפיסטים ביחידות להמשך טיפול המטפלים במטופל בביתו, במכוני השיקום, בקהילה וביחידות הטיפול השונות.

מילות מפתח: הערכה, תפקוד, שיקום, קהילה, יחידות להמשך טיפול.

 


 

עבור לתוכן העמוד