the JIPTS

11-2 רטט בתדר מהיר של קיר החזה

:רטט בתדר מהיר של קיר החזה
טכניקה לפינוי דרכי הנשימה לשיפור חייהם של מטופלים הסובלים ממחלת ריאות כרונית עם הפרשת יתר
Jan Stephen Tecklin, P.T., M.S.

תקציר

פינוי דרכי הנשימה מהפרשות, שכונה בעבר פיזיותרפיה נשימתית, כולל טכניקות שונות שמטרתם לפנות הפרשות שהצטברו בדרכי הנשימה של מטופלים הסובלים ממחלת ריאות או מליקוי נשימתי. הגישות לפינוי דרכי הנשימה מהפרשות כוללות טכניקות ידניות, מתקנים מכאניים שונים, ותרגול שיטות נשימה שונות. טכניקות אלו משמשות באופן נרחב ביותר בקרב מטופלים הסובלים מציסטיק פיברוזיס וממחלות ניוון שרירים מתקדמות כגון אמיוטרופיק לטרל סקלרוזיס, אך השיטה נפוצה פחות בקרב מטופלים הסובלים ממחלות ריאות חסימתיות כרוניות עם הפרשות יתר בדרכי הנשימה. מאמר זה מתאר טכניקה חדשה יותר לפינוי דרכי הנשימה המכונה «רטט בתדר מהיר של קיר החזה» (high frequency chest wall oscillation) ואשר עושה שימוש בגנרטור המזרים אויר בפעימות, ובבגד דמוי אפוד.

 

במאמר מוצג הסבר פיזיולוגי מבוסס ראיות על יתרונותיה של גישה זו לצורך פינוי דרכי הנשימה וכלולים בו גם מראי מקום רבים שתומכים בגישה. רטט בתדר גבוה של קיר החזה נעשה מקובל ככלי טיפול בארצות הברית וצובר גם אהדה ברחבי אירופה. ישנו אוסף הוכחות גדל והולך התומך ביעילות גישה טיפולית זו, בבטיחותה ובקבלתה של השיטה בקרב מטופלים הסובלים הן מהצטבות הפרשות אקוטית והן מהצטברות הפרשות כרונית משנית להפרעות ריאתיות, או לבעיות אחרות הגורמות להצטברות של הפרשות בדרכי הריאה.

מילות מפתח: פינוי דרכי הנשימה, סיסטיק פיברוסיס, רטט בחדר מהיר.

 

 


 

עבור לתוכן העמוד