the JIPTS

11-3 השפעת הליכה איטית על תפקוד בקרב חולים הסובלים מ’צליעה לסירוגין’

השפעת הליכה איטית על תפקוד בקרב חולים הסובלים מ’צליעה לסירוגין’ בעקבות ‘טרשת עורקים הקפית’
ד”ר ברק שרון, פרופ’ כריס סטופקה, פרופ’ אלי כרמלי

תקציר

רקע: חולים הסובלים מצליעה לסירוגין (Intermittent Claudication, IC) בעקבות ‘טרשת עורקים הקפית’ (Peripheral Arterial Disease, PAD ) סובלים לעיתים מכאבי שרירים ונוקשות בשוק במהלך ההליכה כתוצאה מאיסכמיה, בעטייה ישנה ירידה תפקודית ופגיעה באיכות החיים.

מטרה: לבדוק את השפעת ‘הליכה ללא כאבים’ על יכולות פיזיולוגיות ותפקודיות בקרב חולים הלוקים ב IC בעקבות PAD.

שיטות: מחקר אורך מקדים, תאורי, ללא קבוצת ביקורת וללא הסמייה של הבודק, בו השתתפו 12 נבדקים אשר הלכו על הליכון במשך 2 או 4 או 6 שבועות בקצב ‘הליכה ללא כאבים’: המדדים שנבדקו: מרחק הליכה, משך הליכה, צריכת חמצן משוערת, שווה ערך מטבולי וסך כל עלות אנרגטית משוערת. ניתוח הנתונים נעשה באמצעות מבחן ANOVA דו-זנבי.

תוצאות: בקבוצה שהלכה 6 שבועות חל שיפור משמעותי במדדי תפקוד בהליכה במשתנים הפיזיולוגים הבאים: מרחק הליכה ב 104% , משך הליכה ב 56% , צריכת חמצן משוערת ב 21% , שווה ערך מטבולי ב 20% והעלות האנרגטית המשוערת ב 81%.

מסקנה: אימון הליכה בקצב נמוך ללא כאבים, לתקופה קצרה, גורם לשיפור פיזיולוגי ותפקודי בקרב אנשים עם IC בעקבות PAD.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד