the JIPTS

12-3 מדידת איכות של כריות למניעת פצעי לחץ באמצעות מערכת מיפוי לחצים

מדידת איכות של כריות למניעת פצעי לחץ באמצעות מערכת מיפוי לחצים
מאיר לוטן, מירב גת, רות דיקשטיין

תקציר

האדם המשתמש בכסא גלגלים זקוק, עקב מגבלותיו הגופניות למערכת הושבה מותאמת. מערכת זו משמשת אותו למשך שעות רבות משעות היום ואי לכך חייבת להיות מותאמת בקפידה לתפקודו, יכולותיו, צרכיו ומגבלותיו. התאמה מקצועית ונכונה של מערכת הושבה משפרת את איכות חיי המשתמש, מגבירה את עצמאותו ויכולה להקטין את הסכנות המשניות של חוסר ניידות וישיבה ממושכת בכסא גלגלים. מורכבותן של מערכות הושבה והמגוון הקיים כיום מחייב את העוסקים בתחום של הושבה מותאמת להתמקצע ולשמור על רמת ידע ומיומנות. אחת הדרכים לשפר את יעילות ההושבה בכסא גלגלים של אנשים עם נכויות היא באמצעות מידע אובייקטיבי אודות תרומת ציוד ההושבה למניעת פצעי לחץ ולשיפור יעילות ההושבה.

מטרת המחקר: לדרג את יעילותן של כריות למניעת פצעי לחץ, עליהן יושבים המשתמשים בכיסאות גלגלים באמצעות מדדים אובייקטיביים.

שיטה: עשרים ואחת כריות למניעת פצעי לחץ (מחומרים שונים: ספוג רגיל, סיליקון, ג’ל, ספוג ויסקואלסטי וכריות משולבות) הועברו על ידי ספקים של ציוד רפואי בארץ לשני מעריכים למטרת מדידה אובייקטיבית. הכריות נבדקו באמצעות מערכת מיפוי לחצים על ידי שני בודקים אשר כל אחד מהם ישב על כל כרית במשך 15 דקות. התוצאות הממוצעות בין שני הבודקים ביחס למדדים המשפיעים על איכות הכרית (לחץ מרבי, לחץ ממוצע, שיפוע הלחץ, מספר החיישנים בכל מדידה וסימטרית הישיבה) נותחו והושוו על מנת לדרג את הכריות.

תוצאות: נמצאו הבדלים משמעותיים בין הכריות השונות ביחס למדדים האובייקטיביים שנמדדו המצביעים על כך שחלקן עשויות להיות עדיפות על אחרות במניעת פצעי לחץ.

מסקנות: ניתן להשתמש בקריטריונים אובייקטיבים על מנת להעדיף כריות מסוימות על פני אחרות בעת החלטה על רכישת כרית ישיבה למניעת פצעי לחץ. בהחלטה לגבי עדיפות כרית מסוימת לא ניתן להסתמך על הגדרות היצרן, על חומר הכרית, או על מחירה. מערכת מיפוי הלחצים נמצאה יעילה בהערכת מאפיינים אובייקטיביים של כריות למניעת פצעי לחץ. מומלץ שבדיקה מדגמית דומה לזו אשר נעשתה במחקר זה תיערך מדי שנה לכריות הנמכרות בארץ.


 

עבור לתוכן העמוד