the JIPTS

12-2 אולטרה-סאונד אבחנתי בשימוש הפיזיותרפיה

אולטרה-סאונד אבחנתי בשימוש הפיזיותרפיה
גלי דר, PhD

תקציר

אולטרה-סאונד אבחנתי הינו חשיפה של איבר גוף לגלי קול בתדירות גבוהה ויצירת תמונה של האיבר על גבי מסך. אולטרה סאונד אבחנתי של מערכת שלד-שריר מספק לנו תמונה של שרירים, גידים, רצועות, מפרקים ורקמה רכה מסביב להם. בשנים האחרונות גובר השימוש באולטרה-סאונד בתחום הפיזיותרפיה (נקרא גם אולטרה-סאונד שיקומי) מטרה להעריך מורפולוגיה והתנהגות של שרירים ורקמה רכה בזמן פעולות שונות על מנת לשפר את תוצאות הטיפול הפיזיותרפי. השימושים העיקריים של אולטרה- סאונד שיקומי בפיזיותרפיה קיימים בהערכת שרירי בטן וגב (בהקשר של כאבי גב תחתון) ושרירי ריצפת האגן. בנוסף, בשנים האחרונות הוא משמש בקליניקה כאמצעי ביופידבק.

המאמר מתאר את מרכיבי מכשיר האולטרה-סאונד האבחנתי ועקרונות השימוש בו בתחום הפיזיותרפיה וממצאים עיקריים במחקרים אשר נעשו על שרירי הבטן והגב. כמו כן משווה המאמר את האולטרה-סאונד האבחנתי לאמצעי הדמייה אחרים וסוקר את יתרונותיו וחסרונותיו של כלי זה.

מילות מפתח: אולטרה-סאונד, פיזיותרפיה, אמצעי הדמייה.


 

עבור לתוכן העמוד