the JIPTS

12-1 השפעת תרגול על החזר הלימפתי בגף העליון של שורדות סרטן השד

השפעת תרגול על החזר הלימפתי בגף העליון של שורדות סרטן השד - עדכון
גיליאן ברכה, B.Sc. PT, CLT, CSCI

תקציר:

רקע: סיבוך שכיח של טיפולים בסרטן השד הוא לימפאדמה בזרוע. פעילות גופנית הינה מרכיב אחד מהטיפול שיש לו גם תוצאות בריאותיות חשובות. אולם, לעיתים מוזהרות הנשים מפני ביצוע תרגילים נמרצים מאחר וקיימת סברה שאלה עלולים לגרום ללימפאדמה בזרוע או להחמירה בגלל העמסת יתר על המערכת הלימפתית שכבר נמצאת בסיכון.

שיטות: סקירת מחקרים עדכניים הדנים בהשפעת תרגול נגד התנגדות על הזרוע הנמצאת בסיכון להתפתחות לימפאדמה או לאחר התפתחות לימפאדמה, עם או בלי אמצעי חבישה לוחצים.

תוצאות: הוכח שהדרכה מקצועית מתאימה מאפשרת לנשים עם לימפאדמה בגלל טיפולים בסרטן השד להשתתף בתרגול נמרץ ואף להפיק מכך תועלת.

מסקנות: הנחיות חדשות מוצגות בזה כדי לאפשר לנשים עם בצקת בזרוע לעסוק בפעילות גופנית.


 

עבור לתוכן העמוד