the JIPTS

12-1 תרגול על הליכון או הליכה בשטח פתוח?

תרגול על הליכון או הליכה בשטח פתוח? ניסוי אקראי מבוקר להשוואת יעילות שתי תכניות של תרגול הליכה לאחר אירוע מוחי
Langhammer B., Stanghelle J.K.
Clinical Rehabilitation. 2010; 24:46-54

תקציר

מטרות המחקר: הערכת מאפייני הליכה ע”י מדדי זמן, מרחב וסיבולת אצל מטופלים לאחר אירוע מוחי אשר קיבלו שני סוגי תרגול הליכה שונים. בנוסף, השוואה בתוצאות הטיפול ביחס לזמן התרגול ומספר הטיפולים.

דגם המחקר: ניסוי אקראי מבוקר.

מיקום ביצוע המחקר: מרכז שיקום פרטי.

נבדקים: 39 מטופלים לאחר אירוע מוחי התחילו את המחקר, 5 נשרו במהלך המחקר.

התערבות: אימון על הליכון לעומת אימון הליכה בשטח פתוח.

מדדים עיקריים: מבחן 6 דקות הליכה, מבחן הליכה של 10 מטר, דופק במנוחה ובפעילות.

תוצאות: נמצא הבדל סטטיסטי מובהק לטובת קבוצת האימון על גבי ההליכון במדדים הבאים: מרחק הליכה במבחן 6 דקות הליכה (p=0.04), מהירות הליכה במבחן 6 דקות הליכה (p=0.03) מהירות הליכה במבחן הליכה של 10 מטר (p=0.03), אורך צעד רגל ימין (p=0.009), רגל שמאל (p=0.01)  ורוחב צעד (p=0.01 ). הדבר מצביע על שימוש סימטרי יותר ברגליים בקבוצת האימון על ההליכון ( 1.02-1.10 מ’ לעומת 0.97-0.92 מ’). לא נמצא הבדל בין הקבוצות לגבי מספר הצעדים בדקה (p=0.78 cadence )כל המשתתפים השלימו את תכנית הטיפול המלאה. תדירות התרגול לא הייתה שונה בין שתי קבוצות הטיפול אך מבחינת זמן התרגול היה הבדל משמעותי כאשר בקבוצת ההליכון פחות זמן הוקדש לתרגול (107 דקות לעומת 316 דקות). לא היו הבדלים בין הקבוצות בשימוש בעזרים בזמן הגעה או עזיבה של הקליניקה.

מסקנות: תוצאות המחקר מצביעות על כך כי הליכה על הליכון יותר יעילה מהליכה בשטח פתוח וגורמת לשיפור מדדי הזמן והמרחק בהליכה.


 

עבור לתוכן העמוד