the JIPTS

13-3 תוצאות סקר אינטרנטי על שיטות טיפול

תוצאות סקר אינטרנטי על שיטות טיפול בקרב פיזיותרפיסטים באוסטיאוארטריטיס של כף היד: מחקר פיילוט
לאוניד קליחמן PhD ,PT , אלישע ורד MEd ,PT

תקציר

רקע: השכיחות של אוסטאוארתריטיס סימפטומטי של כפות הידיים (Symptomatic hand osteoarthritis) מוערכת ב 6-8%- בקרב אוכלוסיות שונות, אבל רוב הטיפולים הניתנים על ידי פיזיותרפיסטים אינם נתמכים על ידי מחקרים. בנוסף, לא נמצאו פרסומים על טיפול המקובל באוסטאוארתריטיס של הידיים. מידע זה עשוי להיות חשוב להגדרת כיווני מחקר עתידיים.

מטרות: 1. לבדוק מהם הטיפולים השכיחים בקרב ציבור הפיזיו- תרפיסטים בישראל בטיפול באוסטאוארתריטיס סימפטומטי של כפות הידיים. 2. לבדוק מה דעתם של הפיזיותרפיסטים, מניסיונם, על יעילות הטיפולים הניתנים לאוסטאוארתריטיס של הידיים. 3. לבחון יעילות השימוש באינטרנט ככלי לביצוע סקרים על שיטות טיפול הנהוגות על ידי פיזיותרפיסטים.

שיטות: שאלון אינטרנטי מבוסס אתר www.surveymonkey.com הופץ באמצעות דואר אלקטרוני בין פיזיותרפיסטים. השאלון כלל פרטים דמוגרפיים, מהם אמצעי הטיפול בהם נוהגים הפיזיותרפיסטים לטפל באוסטאוארתריטיס של כפות הידיים ומידת יעילותם בשלוש דרגות: יעילות נמוכה, בינונית וגבוהה.

תוצאות: 93 פיזיותרפיסטים נענו ומלאו את השאלון, 73.1% נשים ו- 26.9% גברים. מתוכם 82.2% עובדים במוסדות ציבוריים ו- 17.8% במסגרת פרטית. המשיבים היו בעלי ותק של שנתיים ועד 37 שנים (9.1±12.6). מהדיווח שהתקבל נמצא שהטיפולים השכיחים ביותר הם אמבטיות פרפין (97.8%), חינוךוהדרכת המטופלים אודות המחלה, פרוגנוזה ואמצעי טיפול עצמי (96.7%). אמצעי הטיפול האחרים: מובליזציות פסיביות למפרקים המעורבים (94.3%), תרגילי חיזוק (9.9%) תרגילים לשיפור טווחי תנועה (8.2%) יפול בגלי קול (ltrasound 75.6%), עיסוי (72.1%), אמבטיות מערבולת (62.2%), גירויים חשמליים-  (TENS (41.5% ולייזר (6.8%). אמצעי הטיפול שדורגו בעלי יעילות גבוהה ביותר היו אמבטיות פרפין (40.4%), חינוך והדרכת המטופלים אודות המחלה, פרוגנוזה ואמצעי טיפול עצמי (34.4%). שאר אמצעי הטיפול דורגו, לרוב, בעלי יעילות בינונית.

מסקנות: הטיפולים הנפוצים ביותר ומדורגים על ידי פיזיו- תרפיסטים בישראל כיעילים ביותר, כפי שנמצא בסקר זה הם: אמבטיות פרפין, הסבר על המחלה, הפרוגנוזה ועל דרכי טיפול, ואחריהם מובליזציות למפרקים מעורבים ותרגילים לשיפור הכוח וטווחי התנועה. יש צורך לערוך מחקר איכותי קליני כדי לקבוע את היעילות של שיטות טיפול אלה. מחקר היתכנות זה הראה שסקר אינטרנטי יכול להיות כלי יעיל לאיסוף מידע ראשוני על שיטות ואמצעי טיפול ויעילותם. כמו כן, כלי זה יכול להוות מקור לתכנון ומיקוד מחקרים קליניים בפיזיותרפיה.

מילות מפתח: טיפול, אוסטאוארתריטיס, מפרקי כפות הידיים, סקר אינטרנטי

 

עבור לתוכן העמוד