the JIPTS

13-3 אסטרטגיית טיפול בפיזיותרפיה

אסטרטגיית טיפול בפיזיותרפיה - דוגמאות מטיפול בתסמונת כאב פטלו-פמורלי
אלון רבין DPT ,MS

תקציר

בחירת הטיפול המתאים עבור כל מטופל הנה פועל יוצא של תהליך עיבוד נתונים מורכב. על הפיזיותרפיסט לשקלל את מגוון הליקויים הפיזיים הנצפים בבדיקת המטופל, עם קווי אישיות וגורמים סביבתיים המפעילים את השפעתם גם הם. היכולת להבחין בין מידע חיוני למידע טפל הינה הכרחית על-מנת לבחור בטיפול שיביא לתוצאה המיטבית. מאמר זה, משתמש במספר דוגמאות ממטופלים הסובלים מכאב פטלו-פמורלי )פ”פ( על- מנת להמחיש את חשיבות היכולת להבדיל בין פיסות המידע החיוניות לבחירת הטיפול לבין מידע בעל חשיבות פחותה.

מילות מפתח: טיפול, קבלת החלטות קליניות, ליקויי, כאב פטלו- פמורלי, עשייה מבוססת ראיות.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד