the JIPTS

13-1 השימוש ב- Wii Fit לטיפול בבעיות שיווי משקל

השימוש ב- Wii Fit לטיפול בבעיות שיווי משקל במטופלת קשישה לאחר שבץ מוחי: תאור מקרה
ריקי בראון M Sc, PT  , אריה בורשטין
BPT  , היידי שוגרמן PhD, PT

תקציר

רקע: שיעור הנפילות של אנשים לאחר שבץ מוחי גדול פי שניים מהשיעור באוכלוסייה דומה מבחינת גיל ומין שלא עברה שבץ מוחי. בשנים האחרונות התרחב השימוש במציאות מדומה VR - Virtual Reality( ( ככלי טיפולי לתרגול שיווי משקל באוכלוסיות שונות.

מטרה: לתאר את השימוש בתוכנת VR מסוג- Wii Fit לאימון שיווי משקל במטופלת קשישה לאחר שבץ מוחי.

שיטות: מטופלת בת 86 חמישה שבועות לאחר שבץ מוחי, עם ליקוי בשיווי משקל שאפשר הליכה רק בהשגחה צמודה, קבלה ארבעה טיפולים במערכת ה- Wii Fit בנוסף לפיזיותרפיה המקובלת. הטיפולים ב- Wii Fit ניתנו פעמיים בשבוע כאשר משך כל טיפול 45 דקות וכל טיפול כלל ארבעה משחקים שונים. הערכת שווי המשקל נעשתה באמצעות: , Berg Balance Scale Functional Reach, Lateral Reach, Timed Get Up and Go ובדיקת שיווי משקל ממוחשבת ) .)posturography הבדיקות נעשו לפני ההתערבות וביום האחרון של הטיפול. בנוסף במסגרת הטיפול השלישי נעשתה הערכה של תחושת ה”נוכחות” במטלה וההנאה מהמשחק באמצעות ראיון ושאלון ה- .) ( Short Feedback Questionnaire

תוצאות: המטופלת דיווחה על הנאה מרובה מהטיפול ועל הרגשת שביעות רצון מזה שהיא מקבלת טיפול מאוד חדשני. בעקבות הטיפול ששילב את ה - Wii Fit בטיפול הסטנדרטי, המטופלת הראתה שיפור במדדי שיווי משקל פוסטרוגרפיים, בסימטריה העמידה במישור הקדמי - אחורי, ושיפור של 10 שניות בתוצאה של TUG . כאשר שוחררה מבית החולים בתום השבועיים בהם שולב הטיפול ב- VR הייתה מסוגלת ללכת עם הליכון בהשגחה מינימלית.

מסקנות: ל- Wii Fit יש פוטנציאל לשמש ככלי טיפולי קליני לשיפור שיווי משקל בקרב אנשים מבוגרים לאחר אירוע מוחי. נדרש ניסוי קליני מבוקר על מנת לבסס ממצא זה.

מילות מפתח: שיווי משקל, מציאות מדומה, שבץ מוחי, שיקום.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד