the JIPTS

13-1 הטיפול בפציעות הרצועה הצולבת הקדמית

הטיפול בפציעות הרצועה הצולבת הקדמית: מבט לאורך שלושה עשורים
מיה קלה-בנצור M Sc, PT

תקציר

קרע של ה- ACL היא פציעה קשה אך נפוצה בקרב ספורטאים. לעיתים קרובות פציעה זו מלווה בנזקים משניים, כאבים וקושי בחזרה לתפקוד מלא. למרות היקף הבעיה, המענה הטיפולי אינו חד משמעי וקיימות שאלות רבות באשר להתאמת הטיפול הנכון, קביעת הקריטריונים האופטימאליים לחזרה לפעילות וכמובן - דרכי מניעה.

תמורות והתפתחויות טכנולוגיות שינו מאוד את גישת הרפואה באשר לשיטת הטיפול העדיפה. הבחירה בטיפול כירורגי נחשבה כבעלת יתרון ברור, אך לאחרונה מתרבות העדויות המרמזות לקיום אפשרויות טיפול אחרות הנראות כמבטיחות, ומעניקות משקל רב מתמיד למרכיב הפיזיותרפיה בתהליך ההחלמה. סקירה זו מציגה את התפתחות הגישה הטיפולית הנסמכת על הראיות המחקריות הידועות לנו בשלושת העשורים האחרונים.

העיון המקיף במחקרים הקיימים מעלה שאלות רבות שהתשובה עליהן עדיין אינה חד משמעית. אין ספק כי על מנת לקדם את הידע המקצועי ולמצוא מענה לשאלות שנותרו פתוחות, יש צורך בשיתוף פעולה הדוק בין הרופא המפנה, הפיזיותרפיסט המטפל והמטופל עצמו - תוך ביצוע מעקב זהיר והשגת יעדי הביניים שהוכרו כיעילים. כמו כן קיים הצורך לתיעוד ממדי התופעה ודרכי הטיפול הקיימות בישראל.

 

 


 

עבור לתוכן העמוד