the JIPTS

14-2 הופעה מאוחרת של סימפטומים בהפרעת דחק פוסט-טראומטית

הופעה מאוחרת של סימפטומים בהפרעת דחק פוסט-טראומטית הקשורה לטראומה מינית: טיפול פיזיותרפי המודע לטראומה וממוקד במטופל
Dunleavy K. and Kubo Slowik A.
Phys Ther. 2012 Feb; 92(2):339-51.

תקציר

רקע ומטרה: אלימות מינית זוהתה כאחד הגורמים-המנבאים הנפוצים להפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD). תיאור מקרה זה מציין הופעה מאוחרת של סימפטומים של ,PTSD תיאור חשיפה לטראומה מינית בעבר, והשפעותיהם של חוויה מחודשת, מניעה ועוררות מוגברת של הסימפטומים במהלך הטיפול הפיזיותרפי.

תיאור המקרה: אישה בת 60 אשר הופנתה לטיפול בגין כאבים בגב התחתון. בירור בנושא חוסר ההתאמה בין הפחד מנפילה והעדר ליקויים בשיווי המשקל הוביל לגילוי אירוע שבו נתקפה מינית על ידי רופא כשהייתה בת 19 . הסימפטומים של PTSD הופיעו אצל המטופלת לאחר 10 שבועות של טיפול פיזיותרפי. הפיזיותרפיסט עקב מקרוב אחר תגובות סומאטיות ושפת הגוף, תכנן את טכניקות הטיפול והתאים אותן כך שלא יאפשרו הפעלת גירוי ל- PTSD ושיגבילו את העוררות המוגברת. גישות של תקשורת משותפת כללו חיזוק אסטרטגיות התנהגויות-קוגניטיביות שהוצעו על ידי הפסיכותרפיסט של המטופלת.

תוצאות: גישות המבוססות על מודעות לטראומה סייעו לניסיונותיה של המטופלת לשלוט בצורה מספקת בסימפטומים של PTSD כך שתוכל לשאת טיפול פיזיותרפיולהשתתף בקבוצת טיפול בכאבי גב. המקרה ממחיש ריפוי פסיכולוגי לא-לינארי.

דיון: הסימפטומים של PTSD עלולים להופיע בזמן טיפול פיזיותרפי, וחשוב להגיב למטופל בצורה רגישה על הגילוי. הגישה המודעת לטראומה (תקשורת דו צדדית, ניהול ממוקד מטופל ושילוב של אלמנטים פסיכולוגים בקבלת ההחלטות הקליניות) סייעה למטפל לזהות את הטריגרים ולהגיב אליהם. הפיזיותרפיסט חיזק אסטרטגיות התנהגויות- קוגניטיביות שהוצעו על ידי פסיכותרפיסט כדי להתמודד עם הסימפטומים של PTSD . טיפול ממוקד-מטופל עם כוונון והתאמה לגישה המודעת לטראומה יכול לשחק תפקיד חשוב בסיוע למטופלים שסובלים מ- PTSD או למטופלים עם היסטוריה של טראומה מינית בהתמודדות עם הסימפטומים בהתייחס לצרכי שיקום.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד