the JIPTS

יעילות של טיפול תחושתי בהפחתת סימפטומים של Complex Regional Pain Syndrome : סקירה שיטתית

 פנינה קיטאי1,2,3,  הדס אופק 

1‭‬ גב‭' ‬פנינה‭ ‬קיטאי, ‬החוג‭ ‬לפיזיותרפיה‭,‬ אוניברסיטת‭ ‬בן‭-‬גוריון
2 המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה, מרכז‭ ‬רפואי‭ ‬פדה‭-‬פוריה
3 שער‭ ‬הגוף, מרכז‭ ‬פיזיותרפיה‭ ,‬שער‭ ‬הגולן
4 ד‭"‬ר‭ ‬הדס‭ ‬אופק, החוג‭ ‬לפיזיותרפיה, המכללה‭ ‬האקדמית‭ ‬צפת
 

תקציר‭ ‬
רקע‭:‬‭‬ תסמונת‭ ‬כאב‭ ‬אזורי‭ ‬מורכב‭ - ‬CRPS‭ ‬‭(‬Complex Regional Pain syndrome‭)‬‭ ‬היא‭ ‬תסמונת‭ ‬כאב‭ ‬כרוני‭ ‬פרוגרסיבית, הגורמת‭ ‬סבל‭ ‬ופגיעה‭ ‬קשה‭ ‬באיכות‭ ‬החיים. ‬הטיפול‭ ‬המקובל‭ ‬היום‭ ‬הוא‭ ‬טיפול‭ ‬רב‭-‬מקצועי‭ ‬הכולל‭ ‬טיפול‭ ‬תרופתי, ‬טיפול‭ ‬רגשי‭ ‬ופיזיותרפיה, שיעילותם‭ ‬מתוארת‭ ‬כנמוכה‭ .‬הסימפטום‭ ‬העיקרי‭ ‬הוא‭ ‬הכאב, ובנוסף‭ ‬מתואר‭ ‬תפקוד‭ ‬תחושתי‭ ‬לקוי‭ ‬הכולל‭ ‬אלודיניה‭,‬ היפראלגזיה‭ ‬והיפואלגזיה‭ .‬לפיכך‭ ‬הוצע‭ ‬טיפול‭ ‬תחושתי‭ ‬המשתמש‭ ‬באסטרטגיות‭ ‬של‭ ‬גריה‭ ‬ולימוד‭ ‬תחושתי‭ ‬ונמצא‭ ‬בשימוש‭ ‬בתסמונות‭ ‬כאב‭ ‬אחרות.‬

 

מטרת‭ ‬סקירת‭ ‬ספרות‭ ‬זו‭ ‬היא‭ ‬לבחון‭ ‬את‭ ‬הנתונים‭ ‬לגבי‭ ‬יעילות‭ ‬הטיפול‭ ‬התחושתי‭ ‬בהפחתת‭ ‬סימפטומים‭ ‬של‭ .‬CRPS‭ ‬כמו‭ ‬כן, נערכה‭ ‬השוואה‭ ‬בין‭ ‬היעילות‭  ‬של‭ ‬הגישה‭ ‬הטיפולית‭ ‬ה‭"‬פסיבית", ‬על‭ ‬ידי‭ ‬גרייה‭ ‬תחושתית‭ ‬מתמשכת‭ ,‬ובין‭ ‬יעילותה‭ ‬של‭ ‬הגישה‭ ‬הטיפולית‭ ‬ה‭"‬אקטיבית" ‬של‭ ‬למידה‭ ‬גלויה‭ ‬הבחנתית‭ ‬והפניית‭ ‬קשב‭ ‬לגירוי‭. ‬

שיטות‭:‬‭‬ נערכה‭ ‬סקירת‭ ‬ספרות‭ ‬שיטתית‭ ‬במאגרי‭ ‬מידע‭ ‬ממוחשביםPubMed ,Cochrane‭ ,‬PEDro‭ ‬ ו: ‬Clinical Key. ‬שתי‭ ‬בודקות‭ ‬סקרו‭ ‬את‭ ‬המאמרים‭ ‬באופן‭ ‬בלתי‭ ‬תלוי‭ ‬כדי‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬התאמתם‭ ‬ואת‭ ‬איכותם‭ ‬המתודולוגית‭ ‬לפי‭ ‬Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of‭ ‬bias‭ ‬ולפי -‭.‬PEDro Scale‭ ‬

 

 

תוצאות‭:‬ תשעה‭ ‬מאמרים‭ ‬עמדו‭ ‬בקריטריוני‭ ‬ההכללה. האיכות‭ ‬המתודולוגית‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬המאמרים‭ ‬הייתה‭ ‬נמוכה, עם‭ ‬ציוני‭ ‬PEDro‭ ‬בטווח‭ ‬4-2‭ ‬מתוך‭ .‬11‭ ‬עקב‭ ‬השונות‭ ‬הגדולה‭ ‬בין‭ ‬המחקרים‭ ‬ובשל‭ ‬הנתונים‭ ‬החלקיים‭ ‬לא‭ ‬נערכה‭ ‬מטה‭-‬אנליזה. נראו‭ ‬מגמות‭ ‬של‭ ‬שיפור‭ ‬במדדים‭ ‬של‭ ‬כאב‭ ‬בכל‭ ‬המאמרים‭ ‬שהשתמשו‭ ‬בלימוד‭ ‬תחושתי‭ ‬אקטיבי. ‬בנוסף‭ ‬נראו‭ ‬מגמות‭ ‬של‭ ‬שיפור‭ ‬במדדי‭ ‬תחושה‭ ‬ותפקוד‭.‬

 

 

מסקנות‭:‬‭‬ נראה‭ ‬כי‭ ‬טיפול‭ ‬תחושתי‭, ‬במיוחד‭ ‬טיפול‭ ‬תחושתי‭ ‬אקטיבי‭,‬‭ ‬יכול‭ ‬לסייע‭ ‬בהפחתת‭ ‬סימפטומים‭ ‬אצל‭ ‬אנשים‭ ‬עם‭ ‬CRPS. ‬נדרשים‭ ‬מחקרים‭ ‬נוספים‭ ‬בעלי‭ ‬איכות‭ ‬מתודולוגית‭ ‬גבוהה‭ ,‬מדגמים‭ ‬גדולים‭ ‬וכלי‭ ‬מדידה‭ ‬מתאימים‭ ‬כדי‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬היעילות‭ ‬של‭ ‬הטיפול‭ ‬התחושתי‭ ‬בהפחתת‭ ‬סימפטומים‭ ‬של‭ ‬CRPS‭ ‬.

 

 

מילות‭ ‬מפתח: סקירה‭ ‬שיטתית, תסמונת‭ ‬כאב‭ ‬אזורי‭ ‬מורכב,‬ טיפול, אימון‭ ‬תחושתי‭,‬ שיקום‭ ‬תחושתי, פיזיותרפיה

  


למאמר המלא:  לחצו כאן

 

לחזרה לתוכן העניינים של כרך 22 גיליון 1  לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד