the JIPTS

השפעת‭ ‬התבוננות‭ ‬בתנועת‭ ‬האחר‭ ‬‭-‬‭ ‬עם‭ ‬וללא‭ ‬ביצוע‭ ‬תנועה‭ ‬‭-‬‭ ‬על‭ ‬זמן‭ ‬הביצוע‭ ‬ ‬של ‬‬רצף‭ ‬תנועות‭ ‬הושטה‭ ‬אצל‭ ‬בריאים

 סילבי פרנקל - טולדו1,2,  הילה וידס , נטע אבישר, הודיה שטכלברג, נחמה חרמון, נטע אבישר, צבי קוז'ול1

1 המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה, הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הבריאות, ‬אוניברסיטת‭ ‬אריאל
2 המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה, ‬בי‭"‬ח‭ ‬לוינשטיין
3 סטודנטית‭ ‬לפיזיותרפיה‭ ‬לתואר‭ ‬ראשון, המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה, הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הבריאות, אוניברסיטת‭ ‬אריאל
 

תקציר‭ ‬
רקע‭:‬‭‬ ‬ניתן‭ ‬לשפר‭ ‬יכולת‭ ‬מוטורית‭ ‬באמצעות‭ ‬התבוננות‭ ‬בתנועת‭ ‬האחר. ‬השפעת‭ ‬ההתבוננות‭ ‬בתנועה‭ ‬על‭ ‬היכולת‭ ‬המוטורית‭ ‬מותנית‭ ‬בגורמים‭ ‬שונים. אחד‭ ‬הגורמים‭ ‬שטרם‭ ‬נבדק‭ ‬לעומק‭ ‬הוא‭ ‬תרגול‭ ‬המשלב‭ ‬התבוננות‭ ‬בתנועה‭ ‬וביצוע‭ ‬תנועה. ‬מטרת‭ ‬המחקר‭ ‬הנוכחי‭ ‬הייתה‭ ‬להשוות‭ ‬את‭ ‬ההשפעה‭ ‬המיידית‭ ‬והמאוחרת‭ ‬של‭ ‬תרגול‭ ‬רצף‭ ‬תנועות‭ ‬הושטה‭ ‬באמצעות‭ ‬התבוננות‭ ‬ברצף‭ ‬תנועות‭ - ‬לעומת‭ ‬ההשפעה‭ ‬של‭ ‬תרגול‭ ‬שמשלב‭ ‬ביצוע‭ ‬רצף‭ ‬תנועות‭ ‬והתבוננות‭ ‬ברצף‭ - ‬על‭ ‬מדדי‭ ‬הזמן‭ ‬של‭ ‬ביצוע‭ ‬הרצף, בקרב‭ ‬נבדקים‭ ‬בריאים. ההשערות‭ ‬היו:
1. הן‭ ‬תרגול‭ ‬המשלב‭ ‬ביצוע‭ ‬של‭ ‬רצף‭ ‬תנועות‭ ‬והתבוננות‭ ‬ברצף‭ ‬והן‭ ‬תרגול‭ ‬הכולל‭ ‬רק‭ ‬התבוננות‭ ‬ברצף‭,‬‭ ‬משפרים‭ ‬מדדי‭ ‬זמן‭ ‬של‭ ‬ביצוע‭ ‬הרצף.
2. תרגול‭ ‬משולב‭ ‬משפר‭ ‬את‭ ‬מדדי‭ ‬הזמן‭ ‬יותר‭ ‬מתרגול‭ ‬הכולל‭ ‬התבוננות‭ ‬בתנועה‭ ‬בלבד‭.‬

 

שיטות‭:‬‭‬ ‬עשרים‭ ‬וארבעה‭ ‬נבדקים‭ ‬חולקו‭ ‬באופן‭ ‬אקראי‭ ‬לקבוצת "התבוננות‭ ‬בתנועה‭ "‬או‭ ‬לקבוצת "שילוב‭ ‬התבוננות‭ ‬בתנועה‭ ‬וביצוע‭ ‬תנועה". כל‭ ‬אחת‭ ‬מן‭ ‬הקבוצות‭ ‬הונחתה‭ ‬להתבונן‭ ‬בסרטון‭ ‬המציג‭ ‬רצף‭ ‬של‭ ‬שש‭ ‬תנועות‭ ‬הושטה‭ ‬של‭ ‬הגף‭ ‬העליון‭ ‬לכיוונים‭ ‬שונים‭,‬ ללמוד‭ ‬את‭ ‬הרצף‭ ‬ולבצע‭ ‬את‭ ‬הרצף‭ ‬במהירות‭ ‬ובדיוק‭ ‬המרביים‭ ‬בתום‭ ‬ההתבוננות. תנועות‭ ‬ההושטה‭ ‬הנצפות‭ ‬בוצעו‭ ‬לעבר‭ ‬חמש‭ ‬יחידות‭ ‬המכילות‭ ‬נוריות‭ ‬ומתגים, שהיו‭ ‬פרושות‭ ‬על‭ ‬לוח‭ ‬שולחן‭ ‬לפני‭ ‬הנבדקים‭ ‬בחצי‭ ‬גורן, ‬ושנדלקו‭ ‬לסירוגין‭ ‬ברצף‭ ‬מובנה. ‬קבוצת "התבוננות‭ ‬בתנועה" התבוננה‭ ‬בסרטוני‭ ‬וידיאו‭ ‬שהציגו‭ ‬60‭ ‬רצפי‭ ‬תנועות‭ ‬הושטה‭.‬ קבוצת‭ ‬"שילוב‭ ‬התבוננות‭ ‬בתנועה‭ ‬וביצוע‭ ‬תנועה‭"‬ התבוננה‭ ‬בסרטוני‭ ‬וידיאו‭ ‬שהציגו‭ ‬10‭ ‬רצפים (ללא‭ ‬הפסקה), ‬ומייד‭ ‬לאחר‭ ‬מכן‭ ‬תרגלה‭ ‬באופן‭ ‬אקטיבי‭ ‬את‭ ‬אותם‭ ‬10‭ ‬הרצפים (ללא‭ ‬הפסקה),‭ ‬וחזרה‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים. ‬יכולתם‭ ‬של‭ ‬הנבדקים‭ ‬לבצע‭ ‬את‭ ‬רצף‭ ‬תנועות‭ ‬ההושטה‭ ‬על‭ ‬אותו‭ ‬המכשיר‭ ‬נבדקה‭ ‬לפני‭ ‬התרגול, מייד‭ ‬בתום‭ ‬התרגול‭ ‬ו‭-‬24‭ ‬שעות‭ ‬מתום‭ ‬התרגול. ‬במהלך‭ ‬כל‭ ‬אחת‭ ‬מן‭ ‬הבדיקות‭,‬ הנבדקים‭ ‬ביצעו‭ ‬את‭ ‬הרצף‭ ‬שבו‭ ‬התבוננו. ‬לעיתים‭, ‬שונה‭ ‬רצף‭ ‬התנועות‭ ‬בפתאומיות‭,‬ כך‭ ‬שנורית‭ ‬נבחרת‭ ‬אחרת‭ ‬נדלקה‭ ‬בתחילת‭ ‬הרצף‭.‬ מדדי‭ ‬המחקר‭ ‬כללו: 1.‬הזמן‭ ‬הממוצע‭ ‬של‭ ‬תנועות‭ ‬ההושטה (מילי‭-‬שניות)
2. דלתא, (מילי שנית), ההפרש‭ ‬בין‭ ‬זמן‭ ‬תנועת‭ ‬ההושטה‭ ‬לנורית‭ ‬הנבחרת‭ ‬ברצף‭ ‬הבלתי‭ ‬צפוי‭ ‬לזמן‭ ‬תנועת‭ ‬ההושטה‭ ‬לאותה‭ ‬הנורית‭ ‬ברצף‭ ‬הצפוי‭,‬
3. כישלון‭:  ‬שיעור‭ ‬ההושטות, ‬שנמשכו‭ ‬יותר‭ ‬משנייה, מתוך‭ ‬סך‭-‬כול‭ ‬הושטות‭ ‬היד‭.‬

 

 

תוצאות‭:‬ הזמן‭ ‬הממוצע‭ ‬של‭ ‬תנועות‭ ‬ההושטה‭ ‬והדלתא‭ ‬השתפרו‭ ‬מייד‭ ‬בתום‭ ‬התרגול‭ ‬וכעבור‭ ‬24‭ ‬שעות‭ ‬מתום‭ ‬התרגול‭ ‬בהשוואה‭ ‬לבדיקת‭ ‬הבסיס (לפני‭ ‬התרגול‭)‬באופן‭ ‬דומה‭ ‬בשתי‭ ‬הקבוצות. לא‭ ‬נמצא‭ ‬הבדל‭ ‬מובהק‭ ‬בין‭ ‬הבדיקה‭ ‬המיידית‭ ‬בתום‭ ‬התרגול‭ ‬לבדיקה‭ ‬המאוחרת‭, ‬עבור‭ ‬משתנים‭ ‬אלה, בשתי‭ ‬הקבוצות. שיעור‭ ‬תנועות‭ ‬ההושטה, ‬שמשכן‭ ‬היה‭ ‬ארוך‭ ‬משנייה‭ ‬אחת‭ ‬מתוך‭ ‬סך‭-‬כול‭ ‬תנועות‭ ‬ההושטה (מדד‭ ‬כישלון), ‬קטן‭ ‬בבדיקה‭ ‬המאוחרת‭ ‬בהשוואה‭ ‬לבדיקת‭ ‬הבסיס‭ ‬ולבדיקה‭ ‬המיידית‭ ‬בתום‭ ‬התרגול‭ ‬באופן‭ ‬דומה‭ ‬בשתי‭ ‬הקבוצות.

 

 

מסקנות‭:‬‭‬ תרגול‭ ‬באמצעות‭ ‬התבוננות‭ ‬בלבד‭ ‬ברצף‭ ‬תנועות‭ ‬הושטה‭ ‬יכול‭ ‬לשפר‭ ‬את‭ ‬מדדי‭ ‬הזמן‭ ‬של‭ ‬ביצוע‭ ‬הרצף‭ ‬גם‭ ‬ללא‭ ‬שילוב‭ ‬של‭ ‬ביצוע‭ ‬הרצף. השיפור, ‬שהושג‭ ‬בתום‭ ‬תרגול‭ ‬המשלב‭ ‬התבוננות‭ ‬וביצוע, ‬ובתום‭ ‬תרגול‭ ‬שכלל‭ ‬רק‭ ‬התבוננות‭ ‬ברצף‭,‬ נשמר‭ ‬לפחות‭ ‬במשך‭ ‬24‭ ‬שעות‭.‬ ממצא‭ ‬זה‭ ‬מעיד‭ ‬על‭ ‬תהליך‭ ‬התגבשות‭ ‬consolidation‭) ‬) הן‭ ‬לאחר‭ ‬התבוננות‭ ‬בתנועה‭ ‬בלבד‭ ‬והן‭ ‬לאחר‭ ‬תרגול‭ ‬המשלב‭ ‬התבוננות‭ ‬וביצוע‭ ‬תנועה.

 

 

מילות‭ ‬מפתח: התבוננות‭ ‬בתנועה, ביצוע‭ ‬מוטורי, הנחיה

  


למאמר המלא:  לחצו כאן

 

לחזרה לתוכן העניינים של כרך 22 גיליון 1  לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד