the JIPTS

‬ההשפעה‭ ‬החיובית‭ ‬של‭ ‬הקראטה‭ ‬על‭ ‬מדדים‭ ‬מוטוריים‭, ‬קוגניטיביים‭ ‬וחברתיים‭ ‬אצל‭ ‬ילדים‭ ‬‭ ‬‬

 כרמל‭ ‬לוי1, מיכל‭ ‬אלבוים‭-‬גביזון2

1 כרמל‭ ‬לוי‭,‬ סטודנט‭ ‬לפיזיותרפיה, ‬החוג‭ ‬לפיזיותרפיה, ‬הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הרווחה‭ ‬והבריאות, ‬אוניברסיטת‭ ‬חיפה
2 ד‭"‬ר‭ ‬מיכל‭ ‬אלבוים‭-‬גביזון, ‬חברת‭ ‬סגל‭ ‬החוג‭ ‬לפיזיותרפיה, ‬הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הרווחה‭ ‬והבריאות, ‬אוניברסיטת‭ ‬חיפה
 
תקציר‭ ‬
רקע‭:‬‭‬ קראטה‭ ‬היא‭ ‬אמנות‭ ‬לחימה‭,‬ המשמשת‭ ‬כיום‭ ‬גם‭ ‬כאמצעי‭ ‬לעידוד‭ ‬ההתפתחות‭ ‬הנפשית‭ ‬והגופנית‭.‬ קיימים‭ ‬מחקרים‭ ‬על‭ ‬שימוש‭ ‬בקראטה‭ ‬ככלי‭ ‬טיפולי‭ ‬במבוגרים‭ ‬ובילדים‭,‬ אך‭ ‬טרם‭ ‬נערכה‭ ‬סקירת‭ ‬ספרות‭ ‬על‭ ‬ההשפעות‭ ‬של‭ ‬אימון‭ ‬קראטה‭ ‬אצל‭ ‬ילדים. ‬הפרעה‭ ‬התפתחותית‭ ‬בקואורדינציה‭ (‬Developmental‭ ‬coordination disorder-DCD‭) ‬היא‭ ‬הפרעה‭ ‬נוירו‭-‬התפתחותית‭,‬‭‬ הגורמת‭ ‬לליקוים‭ ‬מוטוריים, ‬קוגניטיביים‭,‬ ‬חברתיים‭ ‬ורגשיים.‬‭ ‬הליקויים‭ ‬המאפיינים‭ ‬ילדים‭ ‬עם‭ ‬DCD‭ ‬מקבילים‭ ‬למיומנויות‭ ‬שמפעיל‭ ‬הקראטה, ‬ולכן‭ ‬הוא‭ ‬עשוי‭ ‬לשמש‭ ‬כלי‭ ‬טיפולי‭ ‬מתאים‭ ‬עבור‭ ‬אוכלוסייה‭ ‬זו‭.‬
 
מטרות‭:‬ ‬מטרת‭ ‬הסקירה‭ ‬הנוכחית‭ ‬היא‭ ‬לבחון‭ ‬את‭ ‬השפעת‭ ‬תרגול‭ ‬הקראטה‭ ‬על‭ ‬מדדים‭ ‬מוטוריים‭,‬ קוגניטיביים‭ ‬וחברתיים‭ ‬אצל‭ ‬ילדים. ‬מטרה‭ ‬נוספת‭ ‬היא‭ ‬בחינת‭ ‬השפעות‭ ‬אלו‭ ‬בהקשר‭ ‬לליקויים‭ ‬הקיימים‭ ‬אצל‭ ‬ילדים‭ ‬עם‭ ‬,DCD‭ ‬ובחינת‭ ‬התאמתו‭ ‬של‭ ‬הקראטה‭ ‬לטיפול‭ ‬בילדים‭ ‬עם‭ ‬אבחנה‭ ‬זו‭.
 
שיטות‭:‬‭‬ נעשה‭ ‬חיפוש‭ ‬של‭ ‬מאמרים‭ ‬באנגלית‭ ‬שפורסמו‭ ‬בשנים‭ ‬2019-1995‭ ‬במאגרי‭ ‬המידע‭: ‬google scholar‭, ‬PubMed‭, ‬PEDro‭. ‬CINAHL‭. ‬נעשה‭ ‬שימוש‭ ‬במילות‭ ‬המפתח‭: ‬
developmental coordination disorder‭; ‬children‭; ‬karate‭;‬‭ ‬martial arts‭;‬‭ ‬therapeutic‭; ‬physiotherapy‭;‬‭ ‬fitness‭;‬‭ ‬health‭;‬‭ ‬balance‭;‬‭ ‬postural control‭;‬‭ ‬motor skills
בכל‭ ‬מאמר‭ ‬זוהו‭ ‬שנת‭ ‬הפרסום‭, ‬הגיל‭ ‬והמצב‭ ‬הרפואי‭ ‬של‭ ‬הנבדקים‭, ‬סוג‭ ‬המחקר‭, ‬שיטות‭ ‬המחקר‭ ‬ומדדי‭ ‬המחקר‭. ‬לכל‭ ‬מאמר‭ ‬ניתן‭ ‬ציון‭ ‬לפי‭ ‬סולם‭ ‬PEDro‭.‬
 

תוצאות‭:‬ ‬נמצאו‭ ‬סה‭"‬כ‭ ‬36‭ ‬מחקרים, ‬מהם‭ ‬16‭ ‬התאימו‭ ‬להיכלל‭ ‬בסקירה‭.‬ מדדי‭ ‬התוצאה‭ ‬נחלקים‭ ‬למדדים‭ ‬מוטוריים, ‬למדדים‭ ‬קוגניטיביים‭ ‬ולמדדים‭ ‬חברתיים. ‬שיטות‭ ‬המחקר‭ ‬היו‭ ‬שאלונים‭,‬ מבדקים‭ ‬פיזיקליים, ‬קוגניטיביים, ‬חברתיים‭ ‬ותפקודיים‭.‬

הציונים‭ ‬בסולם‭ ‬PEDro‭ ‬נעו‭ ‬בין‭ ‬5-2‭ ‬מתוך ‭ ‬.10בכל‭ ‬המחקרים‭ ‬נמצאו‭ ‬השפעות‭ ‬חיוביות‭ ‬לפחות‭ ‬על‭ ‬חלק‭ ‬מהמדדים‭.‬

 
מסקנות‭:‬‭‬ לאימוני‭ ‬הקראטה‭ ‬השפעות‭ ‬חיובית‭ ‬על‭ ‬מדדים‭ ‬מוטוריים‭,‬ מדדים‭ ‬קוגניטיביים‭ ,‬ומדדים‭ ‬חברתיים‭ ‬בילדים‭.‬ השפעות‭ ‬אלו‭ ‬יכולות‭ ‬להתאים‭ ‬לטיפול‭ ‬בליקוים‭ ‬מוטוריים‭ ‬ובקשיים‭ ‬פסיכו‭-‬סוציאליים‭ ‬האופייניים‭ ‬לילדים‭ ‬עם‭ ‬DCD‭. ‬ממצאים‭ ‬אלו‭ ‬מחזקים‭ ‬את‭ ‬הרציונל‭ ‬לשימוש‭ ‬בקראטה‭ ‬ככלי‭ ‬טיפולי‭ ‬עבור‭ ‬אוכלוסייה‭ ‬זו‭. ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬זאת, ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬במחקרים‭ ‬נוספים‭ ‬ברמה‭ ‬מתודולוגית‭ ‬גבוהה‭ ‬עם‭ ‬פירוט‭ ‬של‭ ‬מרכיבי‭ ‬ההתערבות‭ ‬גם‭ ‬בקרב‭ ‬ילדים‭ ‬טיפוסיים‭ ‬וגם‭ ‬בקרב‭ ‬ילדים‭ ‬עם‭ ‬DCD‭.‬
 
מילות‭ ‬מפתח: ‬קראטה, ‬אומנויות‭ ‬לחימה, ‬הפרעה‭ ‬התפתחותית‭ ‬בקואורדינציה,‬‭ ‬ילדים‭ ‬
עבור לתוכן העמוד