the JIPTS

הזדקנות‭ ‬מוצלחת‭, ‬רמת‭ ‬התפקוד‭ ‬ותדירות‭ ‬הפעילות‭ ‬הגופנית‭ ‬בקרב‭ ‬ספורטאי‭ ‬עילית‭ ‬לשעבר‭ ‬לעומת‭ ‬האוכלוסייה‭ ‬הכללית‭

 רחל‭ ‬היימר1‬, אלי‭ ‬כרמלי2

1 גב‭'‬ רחל‭ ‬היימר‭,‬ ‬החוג‭ ‬לגרונטולוגיה,‭ ‬אוניברסיטת‭ ‬חיפה
2 פרופ‭'‬ אלי‭ ‬כרמלי, ‬החוג‭ ‬לפיזיותרפיה‭,‬ אוניברסיטת‭ ‬חיפה
 

תקציר

רקע‭:‬‭‬ מחקרים‭ ‬רבים‭ ‬עוסקים‭ ‬ביתרונות‭ ‬בביצוע‭ ‬פעילות‭ ‬גופנית‭ ‬מתונה‭ ‬כאורח‭ ‬חיים‭ ‬בכלל‭ ‬ובזקנה‭ ‬בפרט. ‬מחקר‭ ‬זה‭ ‬בוחן‭ ‬את‭ ‬זקנתם‭ ‬של‭ ‬ספורטאי‭ ‬עילית‭ ‬אשר‭ ‬מאפייניהם‭ ‬שונים‭ ‬מאלה‭ ‬של‭ ‬האוכלוסייה‭ ‬הכללית‭.‬ 

 
מטרת‭ ‬המחקר‭ :‬‭‬המחקר‭ ‬נועד‭ ‬לקבוע‭ ‬אם‭ ‬קיימים‭ ‬הבדלים‭ ‬בין‭ ‬ספורטאי‭ ‬עילית‭ ‬לשעבר‭ ‬לאוכלוסייה‭ ‬הכללית‭ ‬ברמת‭ ‬התפקוד‭,‬ התדירות‭ ‬של‭ ‬ביצוע‭ ‬הפעילות‭ ‬הגופנית‭ ‬ואיכות‭ ‬ההזדקנות‭.‬
 
שיטה‭:‬ ‬נדגמו‭ ‬30‭ ‬נבדקים‭ ‬בני‭ ‬65‭ ‬ומעלה‭ ‬אשר‭ ‬עסקו‭ ‬בעברם‭ ‬בספורט‭ ‬תחרותי‭ ‬בענף‭ ‬השחיה‭ ‬או‭ ‬האתלטיקה‭ ‬ו‭-‬30‭ ‬נבדקים‭ ‬אשר‭ ‬לא‭ ‬עסקו‭ ‬בספורט‭ ‬תחרותי‭ ‬בעברם‭, ‬ומהווים‭ ‬את‭ ‬קבוצת‭ ‬הביקורת‭ ‬המייצגת‭ ‬את‭ ‬האוכלוסיה‭ ‬הכללית‭. ‬הנבדקים‭ ‬ענו‭ ‬בריאיון‭ ‬טלפוני‭ ‬על‭ ‬שאלון‭ ‬נתונים‭ ‬אישיים‭, ‬סוציו‭-‬דמוגרפיים‭, ‬פעילות‭ ‬ספורט‭ ‬בעבר‭ ‬והרגלי‭ ‬חיים‭, ‬וגם‭ ‬על‭ ‬שאלונים‭ ‬העוסקים‭ ‬בבריאות‭, ‬באיכות‭ ‬חיים‭, ‬בתפקוד‭, ‬בפעילות‭ ‬גופנית‭ ‬ובהזדקנות‭ ‬מוצלחת‭. ‬הנתונים‭ ‬נותחו‭ ‬במבחנים‭ ‬סטטיסטיים‭ ‬חד‭-‬משתנים‭ ‬וכן‭ ‬במבחן‭ ‬χ‭ ‬בריבוע‭ ‬עבור‭ ‬משתנים‭ ‬קטגוריים‭, ‬במבחן‭ ‬t‭ ‬או‭ ‬בניתוח‭ ‬שונות‭ ‬חד‭-‬כיווני‭ ‬עבור‭ ‬משתנים‭ ‬רציפים‭ ‬שמתפלגים‭ ‬נורמלית‭ ‬ובמבחן‭ ‬וילקוקסון‭ ‬או‭ ‬קרוסקל‭ ‬ואליס‭ ‬עבור‭ ‬משתנים‭ ‬רציפים‭ ‬שהם‭ ‬משתני‭ ‬סדר‭ ‬או‭ ‬לא‭ ‬מתפלגים‭ ‬נורמלית‭. ‬מתאם‭ ‬בין‭ ‬משתנים‭ ‬רציפים‭ ‬חושב‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬המתאם‭ ‬על‭ ‬שם‭ ‬פירסון‭.‬‭ ‬
 
תוצאות‭‬: ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬בקרב‭ ‬הספורטאים‭ ‬לשעבר‭ ‬מעל‭ ‬גיל‭ ‬75‭ ‬ההזדקנות‭ ‬מוצלחת‭ ‬יותר‭ ‬לעומת‭ ‬זו‭ ‬שבקרב‭ ‬קבוצת‭ ‬הביקורת‭ ‬וכן‭ ‬בקרב‭ ‬הספורטאים‭ ‬אשר‭ ‬במהלך‭ ‬הקריירה‭ ‬הספורטיבית‭ ‬התאמנו‭ ‬מעל‭ ‬12‭ ‬שעות‭ ‬שבועיות‭ ‬לעומת‭ ‬קבוצת‭ ‬הביקורת. ‬נוסף‭ ‬על‭ ‬אלה‭ ‬נמצא‭ ‬שהספורטאים‭ ‬לשעבר‭ ‬מרגישים‭ ‬צעירים‭ ‬בהרבה‭ ‬מכפי‭ ‬גילם‭ ‬וכן‭ ‬מבצעים‭ ‬פעילות‭ ‬גופנית‭ ‬בתדירות‭ ‬ובעצימות‭ ‬גבוהות. ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬בקרב‭ ‬הספורטאים‭ ‬אשר‭ ‬מבצעים‭ ‬פעילות‭ ‬גופנית‭ ‬באופן‭ ‬קבוע‭ ‬ורציף‭ ‬הגיל‭ ‬הנתפס‭ ‬בעיני‭ ‬הנבדק‭ ‬הוא‭ ‬צעיר‭ ‬יותר‭ ‬ורמת‭ ‬התפקוד‭ ‬שעליה‭ ‬הם‭ ‬מדווחים‭ ‬טובה‭ ‬יותר‭.‬
 
מסקנות:‬‭ ‬ספורטאי‭ ‬עילית‭ ‬בעברם‭ ‬מבצעים‭ ‬פעילות‭ ‬גופנית‭ ‬בתדירות‭ ‬ובעצימות‭ ‬גבוהות‭ ‬יותר‭ ‬בגיל‭ ‬הזקנה‭ ,‬נהנים‭ ‬מהזדקנות‭ ‬מוצלחת‭ ‬בגיל‭ ‬75‭ ‬ומעלה‭ ‬ומרגישים‭ ‬צעירים‭ ‬יותר‭ ‬לעומת‭ ‬האוכלוסייה‭ ‬הכללית‭.‬ לעיסוק‭ ‬בפעילות‭ ‬גופנית‭ ‬קבועה‭ ‬ורציפה‭ ‬נמצא‭ ‬יתרון‭ ‬בתפקוד‭ ‬ובתפיסה‭ ‬הסובייקטיבית‭ ‬של‭ ‬הגיל‭.‬
 
מילות‭ ‬מפתח‭ ‬‭:‬ספורטאי‭ ‬עילית, ‬ספורט‭ ‬הישגי‭ ,‬הזדקנות‭ ‬מוצלחת‭ ,‬פעילות‭ ‬גופנית‭,‬ תפיסה‭ ‬סובייקטיבית
עבור לתוכן העמוד