the JIPTS

הימצאות כאבי גב וגורמי סיכון להופעתם אצל סטודנטים לפזיותרפיה

נגה‭ ‬זלוטניק‭,1‬ צפורה‭ ‬תחיה‭ ‬יורמן‭ ,1‬נועה‭ ‬בן‭ ‬עמי2

1 נגה‭ ‬זלוטניק‭, ‬צפורה‭ ‬תחיה‭ ‬יורמן‭, ‬סטודנטיות‭ ‬לתואר‭ ‬ראשון‭, ‬המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭, ‬הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הבריאות‭, ‬אוניברסיטת‭ ‬אריאל‭ ‬בשומרון
2 ד‭"‬ר‭ ‬נועה‭ ‬בן‭ ‬עמי‭, ‬המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭, ‬הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הבריאות‭, ‬אוניברסיטת‭ ‬אריאל‭ ‬בשומרון
 

תקציר

רקע:‬‭ ‬כאב‭ ‬גב‭ ‬תחתון ‭)‬כג‭"‬ת‭ (‬הוא‭ ‬אחת‭ ‬הלקויות‭ ‬הפיזיות‭ ‬הנפוצות‭ ‬בעולם‭, ‬ועלות‭ ‬הטיפול‭ ‬בה‭ ‬גבוהה‭ ‬מאוד‭ ‬למערכת‭ ‬הבריאות‭ ‬הציבורית‭.‬

 
מטרות‭:‬ ‬להעריך‭ ‬את‭ ‬הימצאות‭ ‬כאבי‭ ‬הגב‭ ‬בקרב‭ ‬סטודנטים‭ ‬לפיזיותרפיה‭ ‬באוניברסיטת‭ ‬אריאל‭, ‬ולבדוק‭ ‬את‭ ‬הקשר‭ ‬בינם‭ ‬לבין‭ ‬משתנים‭ ‬דמוגרפיים‭, ‬פעילות‭ ‬גופנית‭ ‬והלחץ‭ ‬הנפשי‭ ‬שחווים‭ ‬הסטודנטים‭.‬ 
 
שיטה‭:‬‭‬ נערך‭ ‬סקר‭ ‬חתכי‭ ‬באמצעות‭ ‬שאלונים‭ ‬אלקטרוניים‭ ‬אנונימיים‭. ‬במחקר‭ ‬השתתפו‭ ‬123‭ (‬65%‭) ‬מכלל‭ ‬הסטודנטים‭ ‬לפיזיותרפיה‭ ‬באוניברסיטת‭ ‬אריאל. ‬כלִי‭ ‬המחקר‭ ‬היה‭ ‬שאלון‭ ‬לדיווח‭ ‬עצמי‭ ‬שהכיל‭ ‬פרטים‭ ‬דמוגרפיים‭ ‬ושאלות‭ ‬על‭ ‬פעילות‭ ‬גופנית‭ ‬ולחץ‭ ‬נפשי. ‬הקשר‭ ‬בין‭ ‬כג‭"‬ת‭ ‬לגורמי‭ ‬הסיכון‭ ‬המשוערים‭ ‬נבדק‭ ‬בעזרת‭ ‬מבחן‭ ‬פירסון‭ .‬ההבדלים‭ ‬בין‭ ‬נשים‭ ‬לגברים‭ ‬עבור‭ ‬המשתנים‭ ‬הכמותיים‭ ‬נבדקו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬מבחן‭ ‬T-test‭, ‬ועבור‭ ‬המשתנים‭ ‬הנומינליים‭ ‬‭- ‬על‭ ‬ידי‭ ‬מבחן‭ ‬חִי‭ ‬בריבוע‭.‬
 
תוצאות: ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬58.2%‭ ‬מן‭ ‬הסטודנטים‭ ‬חווים‭ ‬כאב‭ ‬גב‭ ‬לפחות‭ ‬פעם‭ ‬בחודש. ‬המתאם‭ ‬היחיד‭ ‬שנמצא‭ ‬קשור‭ ‬באופן‭ ‬מובהק‭ ‬לתלונות‭ ‬על‭ ‬כאב‭ ‬גב‭ ‬היה‭ ‬לחץ‭ ‬נפשי‭ ‬מסיבות‭ ‬משפחתיות‭ (‬r=0.211‭, ‬p=0.019‭). ‬נוסף‭ ‬על‭ ‬כך‭ ,‬נמצא‭ ‬שגברים‭ ‬פעילים‭ ‬גופנית‭ ‬יותר‭ ‬מנשים‭ (‬p‭=‬0.01‭) ,‬ונשים‭ ‬חוות‭ ‬לחץ‭ ‬נפשי‭ ‬מן‭ ‬הלימודים‭ (‬p=0.009‭) ‬ובחיי‭ ‬החברה‭ (‬p=0.015‭) ‬יותר‭ ‬מן‭ ‬הגברים‭. ‬הנתונים‭ ‬מובהקים‭ ‬סטטיסטית‭.‬
 
מסקנות‭:‬‭‬ הימצאות‭ ‬כאבי‭ ‬גב‭ ‬בקרב‭ ‬הסטודנטים‭ ‬דומה‭ ‬להימצאותו‭ ‬באוכלוסייה‭ ‬הכללית‭ .‬נמצא‭ ‬קשר‭ ‬מובהק‭ ‬בין‭ ‬לחץ‭ ‬נפשי‭ ‬מסיבות‭ ‬משפחתיות‭ ‬לתלונות‭ ‬על‭ ‬כאב‭ ‬גב‭.‬
 
מילות‭ ‬מפתח‭:‬ ‬כאב‭ ‬גב‭ ‬תחתון‭, ‬סטודנטים‭ ‬לפיזיותרפיה‭, ‬הימצאות‭, ‬גורמי‭ ‬סיכון
עבור לתוכן העמוד