the JIPTS

מאפייני‭ ‬הלמידה‭ ‬בזמן‭ (‬temporal‭) ‬ובמרחב‭ (‬spatial‭) ‬של‭ ‬מיומנות‭ ‬מוטורית‭ ‬מוכוונת‭-‬מטרה של‭ ‬הגף‭ ‬התחתון‭ ‬בקרב‭ ‬צעירים

אורית‭ ‬עליון1‬, זהר‭ ‬גוב2,‬ רינת‭ ‬שמאי2

1 המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה, הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הבריאות, ‬אוניברסיטת‭ ‬אריאל
2 סטודנטית‭ ‬לפיזיותרפיה‭ ‬שנה‭ ‬ד‭'‬ המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭,‬ הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הבריאות‭,‬ אוניברסיטת‭ ‬אריאל
 
תקציר
רקע:‬‭ ‬התנועות‭ ‬הרצוניות‭ ‬מוכוונות‭-‬המטרה‭ ‬של‭ ‬הגף‭ ‬התחתון‭ ‬נחוצות‭ ‬לתפקוד‭ ‬היום‭-‬יומי‭, ‬למשל‭, ‬בנהיגה‭. ‬למרות‭ ‬חשיבותן‭ ‬טרם‭ ‬תוארו‭ ‬שלבי‭ ‬הלמידה‭ ‬ויכולת‭ ‬ההעברה‭ ‬של‭ ‬המיומנות‭ ‬הנרכשת‭ ‬בגף‭ ‬התחתון‭, ‬לעומת‭ ‬למידת‭ ‬המיומנות‭ ‬הנרכשת‭ ‬בגף‭ ‬העליון‭. ‬המחקר‭ ‬הזה‭ ‬נועד‭ ‬לאפיין‭ ‬את‭ ‬שלבי‭ ‬הרכישה‭ ‬וההטמעה‭ ‬של‭ ‬המיומנות‭ ‬המוטורית‭ ‬של‭ ‬הגף‭ ‬התחתון‭ ‬בקרב‭ ‬צעירים‭ ‬בריאים‭.‬
 
שיטות:‭ ‬10‭ ‬נבדקים, ‬בני‭ ‬26.1‭ ‬שנים‭ ‬בממוצע‬ (סטיית‭ ‬תקן 1.97), ‬תרגלו, ‬בעזרת‭ ‬רגל‭ ‬ימין, מטלה‭ ‬של‭ ‬חזרה‭ ‬על‭ ‬רצף‭ ‬מספרים‭ ‬נתון. ‬האימון‭ ‬כלל‭ ‬ביצוע‭ ‬של‭ ‬10‭ ‬בלוקים‭ ‬של‭ ‬רצף‭ ‬מספרים‭ ‬נלמד,‭ ‬20‭ ‬שניות‭ ‬כל‭ ‬בלוק, ‬סה‭"‬כ‭ ‬60‭ ‬חזרות‭ ‬של‭ ‬הרצף. ‬תדירות‭ ‬התנועות‭ ‬נקבעה‭ ‬בעזרת‭ ‬מטרונום, ‬לתדירות‭ ‬של‭ ‬1.5‭ ‬הרץ. ‬מספר‭ ‬הרצפים‭ ‬הנכונים‭ ‬ומספר‭ ‬השגיאות‭ ‬נמדדו‭ ‬בארבע‭ ‬נקודות‭ ‬זמן‭:‬ לפני‭ ‬האימון‭,‬ מיד‭ ‬אחרי‭ ‬האימון, ‬24 ‬שעות‭ ‬לאחר‭ ‬האימון‭ ‬ושבוע‭ ‬לאחר‭ ‬האימון‭.‬ לשם‭ ‬בדיקת‭ ‬ההעברה‭ ‬של‭ ‬המיומנות‭ ‬מרגל‭ ‬ימין‭ ‬לרגל‭ ‬שמאל‭,‬ הושווה‭ ‬הביצוע‭ ‬ברגל‭ ‬ימין‭ ‬לביצוע‭ ‬ברגל‭ ‬שמאל‭ ‬בכל‭ ‬אחת‭ ‬מנקודות‭ ‬הזמן‭.‬
 
תוצאות: נמצא שיפור מובהק במספר הרצפים ברגל ימין לאורך תקופת המחקר (F(3,27)=40.844,p<0.0001), וגם במספר השגיאות (F(3,27)=3.673, p=0.024).  לא הייתה העברה של המיומנות הנלמדת לרגל שמאל (test*leg interaction) במספר הרצפים הנכונים שבוצעו (F(3,27)=6.288, p=0.002), אך לא נמצא הבדל מובהק בין הרגליים במספר השגיאות (F(1.435,12.919)=1.776, p=0.209).
 

מסקנות: ‬תהליכי‭ ‬הלמידה‭ ‬של‭ ‬המיומנות‭ ‬המוטורית‭ ‬הרצונית‭ ‬מוכוונת‭-‬המטרה‭ ‬של‭ ‬הגף‭ ‬התחתון‭ ‬וגם‭ ‬המגבלות‭ ‬של‭ ‬יכולת‭ ‬ההעברה‭ ‬לגף‭ ‬הלא‭ ‬מאומן‭ ‬דומים‭ ‬למתואר‭ ‬במחקרים‭ ‬קודמים‭ ‬העוסקים‭ ‬בתהליכי‭ ‬למידה‭ ‬של‭ ‬מיומנויות‭ ‬של‭ ‬הגף‭ ‬העליון‭ ‬ובמיומנות‭ ‬שיווי‭ ‬המשקל. ‬התוצאות‭ ‬עשויות‭ ‬לתרום‭ ‬לאופטימיזציה‭ ‬של‭ ‬תוכניות‭ ‬אימון‭ ‬ושיקום‭ ‬אצל‭ ‬אנשים‭ ‬עם‭ ‬לקויות‭ ‬בגף‭ ‬התחתון‭ (‬למשל, ‬לאחר‭ ‬שבץ‭ ‬מוח‭) ;‬זאת‭ ‬על‭-‬ידי‭ ‬הקפדה‭ ‬על‭ ‬תוכן‭ ‬האימון‭ ‬ומספר‭ ‬חזרות‭ ‬מיטבי‭.‬

 
מילות‭ ‬מפתח‭:‬ גף‭ ‬תחתון‭,‬ מיומנות‭ ‬מוטורית‭ ‬מוכוונת‭-‬מטרה‭,‬ למידה‭,‬ הטמעה, ‬ספציפיות‭,‬ העברה
עבור לתוכן העמוד