the JIPTS

מודלים לשינוי התנהגותי המתאימים לטיפולי פיזיותרפיה

ד"ר נועה בן עמי, PhD
המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

תקציר
רקע: פיזיותרפיסטים מצופים כיום לקדם את בריאות מטופליהם בעיקר על-ידי מתן עידוד והנחיות להגברת פעילותם הגופנית, למניעת עישון ולקידום אורח חיים בריא.
 
מטרה: מאמר זה נועד להציג את מודל השינוי בשלבים, הריאיון המוטיבציוני וטכניקת ה- Five A’s ככלים המתאימים לשילוב בטיפולי פיזיותרפיה אשר הוכיחו את יעילותם בשינוי התנהגותי.
 
מודלים לשינוי התנהגותי: מודל השינוי בשלבים נחשב לפורץ דרך בכך שהדגיש את ההבנה שישנם שלבים שונים של מוכנות נפשית לשינוי התנהגותי (קדם-הרהור, הרהור, הכנה, פעולה, תחזוק) ושקיים צורך בתקשורת שונה בין מטופל, המעוניין בשינוי, לבין אדם שאינו מעוניין בשינוי. המטפל שואל שאלות לפי שלב השינוי שבו נמצא המטופל, המיועדות להעלאת המוטיבציה והיעילות העצמית שלו.
הריאיון המוטיבציוני מכיר בכך שמטופל יכול להיות אמביוולנטי לגבי השינוי שעליו לעבור, והוא מדגיש את האוטונומיה של המטופל, הערכים והשיתוף עם המטפל. הטכניקה כוללת החלטה על תכנית עבודה משותפת לשינוי ההתנהגות הרצוי, חקר של ההתנהגות הרצויה, מתן מידע למטופל, הקשבה משקפת וסיכום, וכן יצירת חלופות וחוזה טיפולי. טכניקת ה "Five A’s" היא מסגרת ייעוץ קצרה לקידום הפעילות הגופנית, למניעה או להפסקת עישון ולשינוי כל התנהגות מסוכנת אחרת. היא כוללת  חמישה שלבים: שאלה על ההתנהגות המסוכנת, עצה, הערכה, עזרה ומעקב. זו טכניקה פשוטה שבקלות ניתן לשלבה בכל מרפאה.
 
סיכום: מודלים אלו הוכיחו את יעילותם בשינוי ההתנהגות ומומלץ לשלבם במסגרת הטיפול הפיזיותרפי. חשוב שתחום קידום הבריאות יילמד על-ידי סטודנטים לתואר הראשון וגם יועבר לשדה הקליני כדי שפיזיותרפיסטים ירגישו בטוחים ביכולתם לשנות התנהגות ולעזור למטופליהם ביתר יעילות.
 
מילות מפתח: קידום בריאות, מודל השינוי בשלבים, ריאיון מוטיבציוני, טכניקת Five A’s

עבור לתוכן העמוד