the JIPTS

השפעת משך שינה קצר על השמנת יתר בקרב ילדים ונוער

 חן קרואני, סלומון מושייב, דניאל מורן
הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת אריאל

 
 
תקציר
רקע: שינה תקינה חיונית לתפקוד יומיומי מיטבי. משך השינה ואיכותה משפיעים במידה רבה על בריאותם, על התנהגותם ועל מצב רוחם של ילדים ומבוגרים. במצב של חוסר שינה, היפוך שעות השינה (לילה ויום) או איכות שינה ירודה, נפגעת פעילות הפרשת הורמונים המתרחשת בזמן השינה, פעילות חיונית להתפתחות ילדים ונוער. בשנים האחרונות חשפו מחקרים עדויות לקשר בין חסך שינה להשמנה בקרב ילדים ונוער.
 
מטרה: לסקור ולבחון את הספרות המדעית שחקרה את הקשר בין חסך שינה כרוני להשמנת יתר בקרב ילדים ונוער, בצל תמורות התפתחותיות בתרבות המאפיינת אותם.
 
שיטות: בוצע חיפוש במאגרי המידע של Proquest , PubMed ו- Google Scholar אחר מאמרים משנת 2004 עד אפריל 2016, ללא מגבלת שפת פרסום, על פי מילות המפתח:
 Sleep Deprivation, Short Sleep Duration, Children Obesity, Teenager's Obesity, Sleep and Diseases.
בסקירה נכללו 28 מאמרים שתיארו את הקשר בין הפרעות שינה בקרב ילדים ונוער וההשפעה על בריאותם, תוך התמקדות בהשמנת יתר.
 
תוצאות: על פי המאמרים שנסקרו הפרעות שינה מתמשכות פוגעות בהתפתחות התקינה של ילדים ובני נוער ועלולות לגרום לתחלואה כרונית כגון: השמנת יתר, סוכרת, דום נשימה חסימתי, כאבי ראש, מיגרנות והפרעות קשב וריכוז.
 
דיון ומסקנות: חשוב להקפיד וליישם את ההמלצות למשך ולאיכות שינה בקרב ילדים ונוער, ולהעביר להורים ולילדים מסרים על אודות חשיבות השינה לבריאות הפרט ולמניעת השמנה ותחלואה כרונית של ילדים ונוער.
 
מילות מפתח: חסך שינה, השמנת יתר בילדים. Sleep Deprivation, Children Obesity
 Short Sleep Duration , Teenager's Obesity, Sleep and Diseases

עבור לתוכן העמוד