the JIPTS

סקירת ספרות שיטתית על יעילות אימון ההתנגדות בקרב חולי סוכרת מסוג 2 בהתאם לחומרת המחלה הראשונית

 

 מיכל אלבוים-גביזון (PhD(1 וחנה מנדלביץ' (MSc(2
1. החוג לפיזיותרפיה אוניברסיטת חיפה
2 המכון לפיזיותרפיה, טירת כרמל מערב, שירותי בריאות כללית

 
תקציר
רקע: אימון ההתנגדות, שהוא אימון אנאירובי, נמצא כגורם לשינויים מטבוליים ופיזיולוגיים חיוביים בקרב חולי סוכרת מסוג 2. אימון ההתנגדות יכול להתאים לחולים המתחילים בשינוי שגרת פעילותם הגופנית ואורח חייהם משום שביצועו דורש מספר קטן של אימונים קצרים בשבוע. למיטב ידיעתנו, לא נערכה עד כה סקירה שיטתית על יעילות אימון ההתנגדות בהתאם לחומרה הראשונית של מחלת הסוכרת מסוג 2.
 
מטרות: סקירה של הספרות על יעילות אימון ההתנגדות עבור חולה הסוכרת בהתאם לחומרת המחלה הראשונית, על פי רמת ההמוגלובין המסוכרר בדם (HbA1c). מטרה נוספת היא גיבוש של קווים מנחים מבוססי ראיות לשם בנייה  של תכנית אימון התנגדות עבור חולה הסוכרת, המותאמת אישית לחומרת מחלתו, למשקלו, להיקף מותניו, למינו ולגילו.
 
שיטות: נערכה סקירת ספרות שיטתית במאגרי המידע : PubMed, CINAHL, PEDro, Elsevier, Cochrane Library, Scholar Google ו -Medline. מילות החיפוש כללו את המושגים : diabetes, diabetes mellitus ,type 2 diabetes, resistance training, resistance exercises and exercise. קריטריוני ההכללה היו: מחקרים אקראיים מבוקרים העוסקים באימון גופני מסוג אימון התנגדות לכוח שריר בקרב חולי סוכרת מסוג 2, בני 18 ומעלה. לא נכללו מחקרים ברמת איכות מתודולוגית נמוכה המוגדרת כציון מתחת ל- 6/10 בסולם ההערכה של PEDro.
 
תוצאות: סקירת הספרות כוללת עשרה מאמרים שנמצאו כמתאימים לקריטריוני ההכללה. אימון ההתנגדות הוכח כיעיל בהורדת ערך ה- HbA1c אצל מטופלים בעלי רמת חומרה קלה ובינונית של המחלה (עד ערך HbA1c של 8.9%). התכנית המומלצת כוללת תרגול עם מכונות במכוני כושר במשך 50-35 דקות בעצימות של  70% עד 85%  תחת השגחת מטפל, למשך 12 שבועות במינון של שלושה אימונים שבועיים (לא בימים רצופים).
 
דיון ומסקנות: ממצאי סקירה זאת מורים שאימון התנגדות מומלץ לחולה סוכרת מסוג 2 ברמת חומרה נמוכה עד בינונית של המחלה, בני 60 שנה בממוצע, עם השמנת-יתר ובעלי היקף מותניים של כ- 100 ס"מ ושאינם סובלים ממחלות או מסיבוכים שניוניים למחלת הסוכרת. אימון ההתנגדות הוכח  כיעיל בהורדת ערך  ה-. HbA1c. על סמך ממצאי הסקירה, אפשר להמליץ על מינון ועצימות אימון אופטימליים. יחד עם זאת, לא נמצאו ראיות מחקריות לגבי יעילות אימון ההתנגדות עבור חולי הסוכרת בהתאם למינו ולגילו  של המתעמל.
 
מילות מפתח: אימון אנאירובי, אימון התנגדות, סוכרת מסוג 2, מדד ה- HbA1c.
עבור לתוכן העמוד