the JIPTS

אימוני‭ ‬קשיבות‭ ‬להפחתת‭ ‬עקה‭ ‬בקרב אנשי צבא ולשיפור תפקודם - סקירת ספרות

אורי‭ ‬גוטליב, ‬אוריה‭ ‬מורן, פרופ' ‬דניאל‭ ‬מורן

 
 
תקציר
רקע: השירות‭ ‬הצבאי‭ ‬כרוך‭ ‬במתח‭ ‬נפשי‭ ‬מוגבר‭, ‬שעלול‭ ‬לגבות‭ ‬מחיר‭ ‬בדמות‭ ‬תפקוד‭ ‬ירוד‭ ‬וסיכון‭ ‬לפגיעות‭ ‬נפשיות‭. ‬שיטות‭ ‬שונות‭ ‬נבדקו‭ ‬לצורך‭ ‬הפחתת‭ ‬המתח‭ ‬הנפשי‭ ‬ושיפור‭ ‬הביצועים‭ ‬הקוגניטיביים‭. ‬אחת‭ ‬השיטות‭ ‬הנה‭ ‬אימון‭ ‬קשיבות‭ (‬mindfulness‭), ‬אשר‭ ‬מבוסס‭ ‬על‭ ‬סוג‭ ‬של‭ ‬מדיטציה‭ ‬והתבוננות‭ ‬פנימית‭. ‬
 
מטרה: מטרת‭ ‬סקירה‭ ‬זו‭ ‬היא‭ ‬לבחון‭ ‬את‭ ‬השפעותיה‭ ‬של‭ ‬שיטת‭ ‬פילטיס‭ ‬על‭ ‬כאבי‭ ‬גב‭ ‬תחתון‭, ‬יציבה‭ ‬ותפקוד‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭.‬
 
שיטות: נערך‭ ‬חיפוש‭ ‬במאגרי‭ ‬המידע‭ ‬PubMed‭ ‬ו‭-‬Google Scholar‭ ‬אחר‭ ‬מאמרים‭ ‬שפורסמו‭ ‬משנת‭ ‬2000‭ ‬עד‭ ‬מאי‭ ‬2016‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬מילת‭ ‬המפתח‭ ‬mindfulness‭ ‬בצירוף‭ ‬המילה‭ ‬army‭, ‬military‭ ‬או‭ ‬soldier‭. ‬נכללו‭ ‬רק‭ ‬מאמרי‭ ‬מחקר‭ ‬שעסקו‭ ‬בחיילים‭ ‬בריאים‭ ‬בשירות‭ ‬צבאי‭ ‬פעיל‭.‬
 
תוצאות: בסקירה‭  ‬תשעה‭ ‬מאמרים‭ ‬שענו‭ ‬על‭ ‬הקריטריונים‭ ‬להכללה‭. ‬המחקרים‭ ‬חקרו‭ ‬את‭ ‬השפעתם‭ ‬של‭ ‬אימוני‭ ‬קשיבות‭ ‬על‭ ‬חוסן‭ ‬נפשי‭, ‬על‭ ‬מצבי‭ ‬עקה‭ ‬ודחק‭, ‬על‭ ‬זיכרון‭, ‬על‭ ‬יכולות‭ ‬קוגניטיביות‭ ‬ועל‭ ‬יכולת‭ ‬הסתגלות‭ ‬של‭ ‬החיילים‭. ‬
 
דיון ומסקנות: נמצא‭ ‬כי‭ ‬אימוני‭ ‬קשיבות‭ ‬ארוכי‭ ‬טווח‭ (‬8‭ ‬שבועות‭) ‬אשר‭ ‬כללו‭ ‬אימונים‭ ‬קבוצתיים‭ ‬והתמדה‭ ‬בתרגול‭ ‬עצמי‭, ‬הפחיתו‭ ‬תחושות‭ ‬דחק‭ ‬וחרדה‭, ‬שיפרו‭ ‬יכולת‭ ‬הסתגלות‭, ‬ושיפרו‭ ‬יכולות‭ ‬קוגניטיביות‭ ‬בתקופות‭ ‬רוויות‭ ‬מתח‭ ‬נפשי‭ ‬או‭ ‬בעת‭ ‬התאוששות‭ ‬ממצבי‭ ‬עקה‭ ‬אקוטיים‭. ‬לא‭ ‬נמצאה‭ ‬השפעה‭ ‬לתכנית‭ ‬אימון‭ ‬קשיבות‭ ‬קצרת‭ ‬טווח‭ (>‬8‭ ‬שבועות‭), ‬ולא‭ ‬נמצא‭ ‬יתרון‭ ‬לאימוני‭ ‬קשיבות‭ ‬במצבי‭ ‬עקה‭ ‬אקוטיים‭.‬
 
מילות מפתח: אימון‭ ‬קשיבות‭, ‬תפקוד‭, ‬צבא‭, ‬חייל
עבור לתוכן העמוד