the JIPTS

דיקור מסורתי לעומת דיקור מדומה, אפרת סומפולינסקי גיליון 18-2

 

 דיקור מסורתי לעומת דיקור מדומה במטופלים עם כאב גב תחתון כרוני - סקירת ספרות שיטתית

אפרת סומפולינסקי, שמואל שפרינגר

 
תקציר
רקע: דיקור סיני היא פרקטיקה סינית בת אלפי שנים, הנמצאת במוקד הוויכוח המתמשך על טיפולים אלטרנטיביים ורפואה משלימה. אנשים הסובלים מכאב גב תחתון (כג"ת)מהווים את הנתח העיקרי של הפונים לטיפול בדיקור כמזור לכאב.
 
מטרות: מטרת עבודה זו היא לסקור מחקרים שבחנו את יעילותו של הדיקור הסיני על פני דיקור מדומה בקרב מטופלים עם כג"ת כרוני לא-ספציפי.
 
שיטות: נערך חיפוש במאגרי המידע PubMed (Medline) ו- CINAHL. נכללו מחקרים מבוקרים אקראיים שפורסמו משנת 2005 ואילך אשר בחנו את יעילות הטיפול בדיקור מסורתי לעומת דיקור מדומה בקרב מטופלים עם כג"ת ופורסמו בשפה האנגלית.
 
תוצאות: בסקירה הסופית נכללו שישה מחקרים. מתודות הדיקור המדומה נחלקה לשתי קטגוריות, "דיקור מינימלי"- החדרה שטחית בלבד של מחטי הדיקור שלא על פי התבנית המרידיאנית (שני מחקרים)ו"דיקור פלצבו" - דיקור בעזרת מחטים שאינן חודרות לשכבה תת-עורית או אף בלא שימוש במחט כלל(ארבעה מחקרים). דיקור סיני ודיקור מינימלי נמצאו יעילים במידה שווה. ברוב המחקרים דיקור סיני נמצא יעיל יותר מדיקור פלצבו. 
 
מסקנות: מתוצאות הסקירה אפשר להסיק כי לדיקור הסיני בשיטה המסורתית אין יתרון על פני צורות אחרות של דיקור, בטיפול בכג"ת. נוסף על כך, אפשר ליחס חלק מן ההשפעות החיוביות של הדיקור להשפעות ספציפיות על מנגנוני כאב שנובעות מהחדרת המחט. עם זאת, אופיו המרגיע של הטיפול ואמונת המטופלים תורמים להצלחת הטיפול, שכן נמצאו ההשפעות החיוביות גם לדיקור פלצבו. לפיכך, המסקנות עשויות לתמוך בשימוש בדיקור כטכניקה טיפולית לסובלים מכג"ת, אך מעלות שאלות לגבי הצורך בהכשרה מלאה על פי התורה הסינית.
 
מילות מפתח: כאב גב תחתון, דיקור, אקופונקטורה
עבור לתוכן העמוד