the JIPTS

השפעת היכולת הקוגניטיבית, טליה יניב גיליון 18-2

 

השפעת היכולת הקוגניטיבית על כישורי ההליכה אצל חולי אלצהיימר: מן הפתופיזיולוגיה ועד הצעות לטיפול - סקירת ספרות

 טליה יניב, יואב גימון

 
 
תקציר
רקע:  אלצהיימר היא המחלה הנוירודגנרטיבית הפרוגרסיבית הנפוצה ביותר בעולם. הפגיעה המוחית העיקרית שמאפיינת את המחלה היא קוגניטיבית. בדרך כלל הפגיעה מתחילה באונות הקדמיות, והסימנים להפרעה בתנועה מופיעים רק בשלבים המאוחרים של המחלה. במהלך המחלה מידרדרת יכולת ההליכה של חולי אלצהיימר עד לאובדן ממשי של פונקציה זו. פגיעה בהליכה גורמת לירידה נוספת בתפקוד ובאיכות חייהם של החולים. מתעוררת השאלה לגבי הקשר בין התפקוד הקוגניטיבי ובין יכולת ההליכה של חולי אלצהיימר. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לחקירת ההשפעה של ליקויים קוגניטיביים על כישורי ההליכה בקרב חולי אלצהיימר.
 
מטרה:  הסקירה נועדה לבדוק את ההשפעה של התפקוד הקוגניטיבי על ההליכה בקרב חולי אלצהיימר משלביה הראשונים של המחלה, שסימניהם מופיעים בסמוך לאבחון החולה, ועד השלבים המתקדמים. הבנה מעמיקה יכולה לתרום לפיתוח דרכי התערבות יעילות כדי לטפל במאפייני המחלה.
 
שיטות: נערכה סקירת ספרות של מאמרים מקצועיים שפורסמו בכתבי עת מדעיים בשנים 2013-1992. נבחרו מחקרים העוסקים במחלת אלצהיימר, בהליכה ובתפקוד קוגניטיבי.
 
תוצאות: תוצאות המחקרים מראות כי הליכה היא מיומנות אוטומטית, קואורדינטיבית, הדורשת תפקוד קוגניטיבי תקין לשם התאמתה לסביבה ולמטרה הרצויה. נראה כי הפגיעה הקוגניטיבית המאפיינת חולי אלצהיימר גורמת לפגיעה בכישורי ההליכה שלהם. לא קיים כיום פרוטוקול מומלץ להתערבות  טיפולית בסימפטומים הקוגניטיביים של המחלה ובליקויים בהליכה. בסקירה נידונו מחקרים שמצאו כי טיפולים מוטוריים וקוגניטיביים עשויים להיות אפקטיביים בשיפור היכולות הללו.
 
דיון ומסקנות: פגיעה באונות המוח הקדמיות, הנגרמת ממחלת האלצהיימר, עלולה לגרום לליקויים בתבנית ההליכה. טיפול מוטורי וקוגניטיבי (Dual task או Single Task) יכול לתרום לשיפור התפקוד הקוגניטיבי וכישורי ההליכה. יש להמשיך ולחקור את השפעתו של האימון הקוגניטיבי על ההליכה.
 
מילות מפתח: אלצהיימר, הליכה, קואורדינציה, טיפול, תפקוד  
עבור לתוכן העמוד