the JIPTS

מערכת הבקרה האוטונומית-הלבבית גדי ברטור 18-1

 

מערכת הבקרה האוטונומית-הלבבית בטיפולי הפיזיותרפיה
שונות קצב הלב עם ביופידבק ובלעדיו

 

גדי ברטור, שרה פלג-שני

 
 

תקציר:

המערכת האוטונומית מהווה תשתית ובקרה לפעילות תקינה של כל המערכות החיוניות בגוף. ניתן להעריך את התפקוד של המערכת האוטונומית לבבית באמצעות מדידות שאינן פולשניות. השיטה הנפוצה היא שימוש במדד של שונות קצב הלב  (HRV) Heart Rate Variabilityבעת פעילות ומנוחה. לקות אוטונומית בדגם של פעילות-יתר סימפתטית היא לקות שכיחה, למשל בעקבות אירוע מוחי, COPD או כאב כרוני.

 

מטרות:

מחקר זה נועד לפתוח צוהר ליישומים אפשריים של מדד שונות קצב הלב   (HRV)  בהקשר של טיפולי הפיזיותרפיה.

 

שיטות:

סקירת ספרות לא שיטתית של הספרות המקצועית והמדעית העושה שימוש ב- HRV כמדד של פעילות מערכת הבקרה האוטונומית-הלבבית.

 

תוצאות:

מתוך הספרות עולה שמדד ה- HRVנמצא כסמן למצבי בריאות וחולי וניתן להשפיע על שונות קצב הלב באמצעות אימון גופני או נשימה קצובה. למערכת הבקרה האוטונומית לבבית מקום חשוב בהקשר של כאב, תפקודים קוגניטיביים, אימון גופני, חוסן פיזי ונפשי.

 

מסקנות:

יש מקום לשלב את הידע המצטבר על יכולת ההשפעה על המערכת האוטונומית-הלבבית במגוון הטיפולי בתחומי העיסוק של מקצוע הפיזיותרפיה, כגון שבץ, כאב כרוני, טיפול נשימתי, אימון גופני וספורט.

 

מילות מפתח:

שונות קצב הלב, מערכת הבקרה האוטונומית-הלבבית, ביופידבק, נשימה קצובה

עבור לתוכן העמוד