the JIPTS

מפרסמים

כתב העת של העמותה הוא ביטאון אקדמי רשמי המופץ אלקטרונית למעל 2,500 חברים ומקומות עבודה.

כתב העת מתפרסם 3 פעמים בשנה.

 

מחיר פרסום צבעוני לשנת 2017 לגליון אחד הוא:

פרסום רבע עמוד (גודל 105 X 135), עלותו – 1,000 ₪.

פרסום חצי עמוד (גודל 135 X 210) עלותו – 2,000 ₪.

פרסום עמוד (גודל 270 X 210), עלותו – 3,500 ₪.

 

הנהלת העמותה שומרת לה את הזכות לקבל/לסרב לקבל כל פרסום, חסות, פניה לשיתוף פעולה ע"פ שיקולי טובת חברי העמותה, העמותה, המקצוע, רלוונטיות הנושא או כל שיקול אחר.

 

 

את בקשת הפרסום יש לשלוח למשרדי העמותה office@ipts.org.il.

 

 

עבור לתוכן העמוד